Bro-problematik

Af
Palle Christoffersen Ålholmparken 17 3400 Hillerød

Som sommerhusejer i O.Dråby strand krydser jeg ofte Kronprins Frederiks Bro. Trafikken er virkelig massiv i myldretiden og af og til sidder man i kø fra Frederiksund Sygehus. Jeg har naturligvis fulgt med i debatten om en kommende tunnel og alternativer som f.eks en højbro ved Tørslev Hage. Jeg er også klar over, at det berører en masse mennesker uanset hvilke løsninger man kommer frem til. Men noget må der gøres. Trafikmængden stiger med al sandsynlighed i fremtiden. Fra kyndige bekendte har jeg erfaret, at en tunnel sandsynligvis tidligst kan være færdig om 8-10 år. Så længe kan man vel ikke vente før der gøres noget! Der er mange stop fra man passerer den nye flotte og velfungerende rundkørsel ved Frederikssundsvej til man er igennem T-krydset ved Skovnæsvej/Færgelundsvej. De mange stop og kø-kørslen medfører, at vi som bilister bliver sløve og reagerer langsommere ved igangsætning. Dominoeffekten er tydelig. Konkret vil jeg forslå føgende: 1.Broens åbningstider begrænset betydeligt. Som situationen er, synes det ikke rimeligt, at en 4-5 lystsejlere skal blokere vejen for flere hundrede bilister. Det må samles i "klumper" udenfor de mest befærdede tidspunkter. 2. Nedlæg lysreguleringen ved Færgevej og gør vejen ensrettet mod centrum. 3. Anlæggelse af stor 2 sporet rundkørsel ved Færgegården. Der er så lavvandet, så det må være nemt at fylde op. Det er naturligvis en dyr løsning, men det er også det kryds der for alvor bremser trafiken over broen. Endelig kan man naturligvis opfordre bilisterne til at være vågne og dermed begrænse dominoeffekten. Jeg håber, at de "trafikansvarlige" ser på de forskellige løsningsmuligheder for at fremme trafikken over Kronprins Frederiks Bro. Der er sikkert mange gode forslag, men et er sikkert. Der går mange år før alternativet til den gamle bro bliver en realitet. Venlig hilsen Palle Christoffersen Ålholmparken 17 Hillerød

Publiceret 16 October 2009 21:06