Et nationalt forbillede

På gangene på Christiansborg omtales Roskildes plejepersonale i positive vendinger. Sygefraværet i hjemmeplejen er nemlig reduceret fra 11 pct. til seks pct. i gennemsnit om året efter man startede projektet: Plejer i Fokus. I foråret blev der lavet en stor brugerundersøgelse, som desuden viste, at medarbejderne havde mere overskud. Alle stillinger er besat og budgettet bliver holdt. Sygefravær, især af den længerevarende slags, kan have store personlige omkostninger for den sygemeldte. Både menneskeligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. De er savnet - både af deres kollegaer og af arbejdspladsen. Roskilde plejepersonale er et nationalt forbillede fordi mindre sygefravær betyder, at der skal bruges færre penge på vikarer. Færre vikarer skaber kontinuitet i plejen af de enkelte ældre. Tilfredse medarbejdere yder en større indsats og medfører i sidste ende bedre service til den enkelte ældre. Andre kommuner kan derfor lære af Roskildes plejepersonale. Et plejehjem skal være et godt sted at være. Glade ældre med trygge pårørende er for mig et afgørende mål, når det gælder forbedringen af den danske velfærd. Ved at sætte fokus på plejepersonalet sikres et langt bedre fundament for den pleje og omsorg, som mange af vores ældre har så stor brug for. Lean-metoden, som er det man har brugt i projektet: Plejer i Fokus, handler i bund og grund om at skabe kortere afstand fra ord til handling, mindre bureaukratisk bøvl og et sundere arbejdsklima på plejehjemmet. Med gladere medarbejdere bliver der mere tid og større overskud til beboerne. Det har ført til et bedre arbejdsmiljø og en ældrepleje af høj kvalitet. Det er et af mine højeste ønsker for fremtiden. Medarbejderne er et vigtigt led, når der skal skabes god kvalitet i den offentlige service. De gør et godt og vigtigt arbejde, og de fortjener stor respekt. Jeg bliver altid stolt, når jeg kan inddrage sådanne eksempler fra Roskilde i mit daglige arbejde i folketinget. Flemming Damgaard Larsen Medlem af Folketinget for Venstre Valgt i Roskilde-kredsen.

Publiceret 16 October 2009 08:00