For få hænder på Bøgebakken

Åbent brev til nuværende og kommende medlemmer af Lejres kommunalbestyrelse. Som besøgsvenner i Kirkens besøgstjeneste i den gamle Lejre Kommune har vi vor jævnlige gang på Plejecentret Bøgebakken. Som udgangspunkt oplever vi, at centrets ydre rammer i høj grad tilgodeser et sådant centers og dets beboeres behov. Vi møder også et kvalificeret og venligt plejepersonale og kompetente ledere. Men: Grunden til dette åbne brev er, at vi desværre også tydeligere og tydeligere oplever, at personalekapaciteten indskrænkes bl.a. derved, at ledige stillinger ikke genopslås, og ved at flere og flere aktiviteter, som tidligere varetoges af andre faste medarbejdere, nu lægges over på det daglige plejepersonale. Dette må naturligvis skade plejepersonalets muligheder for at yde den personlige omsorg, som centrets beboer også har behov for, og som man gerne ville yde, hvis der var tid til det. Vi skal snart vælge en ny kommunalbestyrelse, og vort spørgsmål til såvel nuværende medlemmer som kandidater er: Vil du i kommunalbestyrelsen gøre, hvad du kan, for at personalekapaciteten på Bøgebakken føres tilbage til en forsvarlig størrelse? Inger Grønbæk Gl. Byvej 12 Allerslev, Lejre.

Publiceret 16 October 2009 09:00