Køges folkeskoler skal være blandt de bedste i landet

Både elever og folkeskolelærere har krav på et godt indeklima. Desværre så ser hverdagen noget anderledes ud, hvis man har sin daglige gang på nogle af kommunens folkeskoler.
Mange bygninger er slidte og kunne godt trænge til en kærlig hånd. Vi ved alle, at istandsættelse koster penge. Kommunekassen er under pres, men så må politikerne jo ty til nytænkning.
Og det har vi gjort i Venstre. Vi har netop foreslået, at kommunen skal undersøge mulighederne ved den såkaldte ESCO-model.
Det er en energivenlig renoveringsmodel, der gør det muligt at renovere offentlige bygninger uden, at det koster en skattekrone.
Renoveringen sker i samarbejde med et privat firma, der udregner, hvor store de årlige energibesparelser vil være ved en energivenlig renovering.
Besparelsen går således til at betale for selve istandsættelsesomkostningerne, og bliver besparelsen mindre end forventet, så er det den private samarbejdspartner, der hæfter for udgiften.
Derfor kan det med andre ord være 'gratis' at renovere de nedslidte folkeskoler i Køge Kommune. I Vallensbæk og Kalundborg har de allerede taget modellen i brug.
Erfaringerne herfra er yderst positive, så det handler bare om at komme i gang. Venstres vision er, at Køge Kommunes folkeskoler skal være blandt de 10 % bedste i hele landet.
Et afgørende indsatsområde er at forbedre de fysiske område – og her viser Venstre vejen.

Publiceret 18 October 2009 10:15