En mulig placering for et nyt sundhedscenter i følge de to socialdemokrater Bente Dieckmann og Christian Kryger.

En mulig placering for et nyt sundhedscenter i følge de to socialdemokrater Bente Dieckmann og Christian Kryger.

Skab rammerne for et Sundhedscenter

Med samlingen af kommunalforvaltningerne på det nye rådhus får Roskilde Kommune en unik mulighed for at skabe et Sundhedscenter til byen. I de gamle forvaltningslokaler i midtbyen skal private og offentlige kliniker tilbydes billig husleje til gavn for borgernes sundhed. Sygdomme idag kræver ofte forskellige specialister for at give borgeren en ordentlig og hurtig behandling. Der skal opbygges et stærkt fagligt miljø som skaber gode rammer for borgerne og som skaber mulighed for samarbejde mellem private og offentlige. Det vigtige for et nyt sundhedscenter er, at det bliver placeret i centrum, hvor det er tilgængelig for borgerne. Det er vigtigt at kommunen stiller gode rammer for de faglige enheder. Ved at samle størstedelen af sundhedsområdet på ét sted, vil det blive mere gennemskueligt for den enkelte borger. Slut med at gå fra den ene ende af byen til den anden uden at få hjælp. Sundhedsbussen vil forsat skulle bruges til at servicere borgerne i Gundsø og Ramsø. Sundhedscenteret skal være i løbende dialog med borgerne og indrage ældreråd og borgerforeninger i processen. Vi skal sikre at behandlingen sker på den enkelte patients præmisser, ung som gammel. Det nye sundhedscenter skal særligt fokusere på forbyggelse af livsstilssygdomme, såsom diabetes, problemer lokaliseret til bevægapparatet, overvægt, overforbrug af alkohol og andre stimulerende stoffer. Det er vigtigt at borgerne kan komme direkte fra gaden. Specialisterne har ofte små kliniker spredt over hele byen, men vi skal som ansvarlig kommune stille gode rammer for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats som muligt. Med muligheden for at skabe Sundhedscentret i den tomme kommunalforvaltningen på Ringstedgade efter forvaltningen flytter ind i det nye rådhus, vil denne løsning samtidig samtidig være en økonomisk gevinst for kommunen. Bente Dieckmann Christian Kryger, Kandidater til Roskilde Byråd Socialdemokratiet.

Publiceret 18 October 2009 08:00