Tak til Borup Efterløns- og Pensionistforening

Som paneldeltager og spidskandidat for Dansk Folkeparti vil jeg gerne rette en stor tak for et godt vælgemøde den 15.10. 09 i Aktivitetshuset i Borup.
Emnet var ældrepolitik og den store mødedeltagelse viste hvor stor interesse der for området. Lokalet var fyldt til bristepunktet, så yderligere borde måtte sættes op i et tilstødende lokale.
Der kom mange aktuelle spørgsmål til paneldeltagerne fra salen. Især de begrænsede offentlige transportmuligheder blev nævnt flere gange, ligesom der blev gjort opmærksom på hvor svært det var, som gangbesværet, at færdes på fortove med skæve fliser og store huller.
Alarmapparater, hjemmehjælp, aktivitetshusets renoveringspulje på 1.6 mil. kr., nedskæringer og meget mere var vi omkring.
Paneldeltagerne fik mange input med hjem, som der skal arbejdes med i det kommende byråd.
Så igen en stor tak for et rigtig velbesøgt valgmøde.

Publiceret 18 October 2009 16:15