Valgløfternes tid

Så er det atter tid for løfter til kommunens borgere. Kommunevalget nærmer sig. Hvordan er det gået tidligere med løfter i forhold til den konkret førte politik?
Hvad med tidligere Gundsø Kommune. En samtale jeg overhørte en dag i Jyllingecentret, blev der talt om, at den tidligere borgmester nu igen var i gang med sine gyldne løfter.
Konservative har Carsten Wichmann, som borgmesterkandidat. Nu er det jo sådan, at løfterne til borgerne ofte skal eksekveres af kommunale ansatte. Vi er vel en del som kan huske, hvad der skete under en tidligere venstreborgmester, hvor Carsten Wickmann var formand for Socialudvalget. Der var en underbudgettering, som betød at medarbejdere i ældreplejen måtte løbe stærkere. Nogle gik ned med stress andre gav op og stoppede. Det psykiske arbejdsmiljø var langt tilbage at ønske.
Poul Lindor Nielsen bliver stadig klandret for, at han advarede mod Farumtilstande. Godt han gjorde og handlede derefter. Tidligere var megen investering afhængig af salg af byggegrunde. Heldigvis fulgte der handling efter udtalelsen så den finansielle krise ikke gjorde kommunens økonomi værre end den er blevet.
Endelig må vi stadig huske, at den liberal-konservative regering gennem otte år har centraliseret den politiske dagsorden, som vi skal langt tilbage i tiden for at finde tilsvarende. Kommunerne har fået tilført opgaver, som for det første er presset igennem af regeringen, for det andet ikke har fået tildelt ressourcer i det omfang, som kommunerne fandt nødvendigt. Altså har man måtte foretage prioriteringer, hvor det var valget mellem pest eller kolera der var aktuel. Derfor stander kommunerne også i våde. Tænk hvis en husholdning fik påført arbejdsopgaver, selvom den ikke følte, at den havde råd til det. Derved bliver husholdningen nød til at indskrænke på andre steder, fordi økonomien ikke kan bære.
Den førte politik er lavet så smart, så det centrale element (læs regeringen) kan dække sig under det decentrale element (læs kommunerne).
Det interessante er egentlig ikke, hvad partierne siger, de vil nå. De kan principielt sige at have det samme mål. Det vigtige er, hvordan de vil opnå målene. Her er det at vandene skiller. Hvem skal f.eks. betale? Hvordan? Her vil det være vigtigt, at vælgerne afæsker partierne svar på, hvordan de vil nå målene.
Vagn Bechmann

Nymarksvænge 8
Roskilde.

Publiceret 18 October 2009 11:00