Besparelser i Fællesforvaltningen i Faxe kommune

Af
Per Møller

Byrådet i Faxe kommune har som en del af Budget 2010, vedtaget besparelser for Fællesforvaltningen.
I 2010 og 2011 udgør besparelserne henholdsvis 1.841.000 kroner og 2.491.000 kroner. Besparelser som ikke alene kan nås ved stillingsledighed eller lignende.
Det har derfor været nødvendigt at se på strukturen i Fællesforvaltningen, herunder antallet af chefer. Som en konsekvens heraf, er der mandag den 19. oktober 2009, indledt sag om påtænkt afsked af personalechef Mogens Kristensen.
Mogens Kristensen er fritaget for tjeneste, indtil der er truffet en endelig beslutning. Ledelsen af personaleafdelingen varetages indtil videre af andre chefer i Fællesforvaltningen; Carsten Christensen varetager lønområdet og Stig Nielsen Personale og HR.
Med henblik på at håndtere de mange ansættelsesretslige problemstillinger, som kan opstå som følge af byrådets besparelser, er der med KL's bistand etableret et særligt personalejuridisk beredskab.
Beredskabet koordineres af Stig Nielsen. Kommunikation & Kvalitet er indtil videre overført til Ledelsessekretariatet, under ledelse af Henrik Lærkegaard.

Publiceret 19 October 2009 15:30