(Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

(Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

Er du med i lokale fællesskaber?

Af
Per Møller

Køge Byhistoriske Arkiv lancerer i samarbejde med en række andre museer og arkiver i hele landet en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.
Emnet for undersøgelsen er det levede liv i dagens Danmark. Der fokuseres på den del af kulturhistorien, som ikke er rettet mod bygninger, enkeltpersoner, genstande, virksomheder, byen, foreningen etc., men i stedet mod det lokale fællesskab og de lokale relationer.
- Tidligere har vi indsamlet data om lokale og regionale forskelle. I modsætning til det, vil vi nu undersøge den lokale sammenhængskraft, og få dokumentation for, hvad det er, der binder os sammen i lokalområdet, siger arkivar Lars Kjær, Køge Byhistoriske Arkiv.
- Vi er interesserede i sociale netværk og fællesskaber, i relationerne mellem mennesker i lokalsamfundet, dvs. frivillige (uformelle) sociale relationer mellem naboer, venner og bekendte i nærmiljøet, fortsætter Lars Kjær.
· Dyrker du sport i dit lokalområde?
· Er du med i andre lokale aktiviteter?
· Hvem i dit nærmiljø er du sammen med?
· Hvilken betydning har det for dig?
- Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Hvis du har lyst til at bidrage til af forøge vores viden om nogle af disse spørgsmål, så klik ind på www.keogearkiv.dk og find linket på forsiden eller gå direkte til www.LokaleLiv.dk og vær med i undersøgelsen, slutter Lars Kjær.
Deltagelsen er naturligvis anonym.

Publiceret 19 October 2009 15:45