Modulordningen og Socialdemokraterne

Kim Raben spørger i et læserbrev, om Socialdemokraterne vil være med til at nedlægge modulordningen? Det er ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokraterne ikke var vildt begejstrede, da beslutningen om indførelse af modulordningen blev truffet. Mange forældre pegede på en række mulige ulemper, som ikke på forhånd kunne afvises, men altså heller ikke bevises. Socialdemokraterne diskuterede i foråret modulordningen. Vi var enige om at stoppe ordningen, hvis evalueringen i 2010 er negativ. Så svaret på Kim Rabens spørgsmål er et ja, hvis det viser sig, at ulemperne er større end fordelene. Men vi skal altså først afvente evalueringen, før vi kender det endelige svar. Med beslutningen i Århus Kommune har vi nok fået et fingerpeg om, i hvilken retning sagerne udvikler sig.

Publiceret 19 October 2009 14:21