Skolerne i Lejre fortjener ansvarlige politikere

Børn og Unge udvalget i Lejre lægger med ”Skoleplan 2010” op til at nedlægge seks skoler og oprette tre ”nye skoler”, med seks undervisningssteder – altså de seks oprindelige skoler! Dét er stort set indholdet... og det er der ikke meget skoleplan i.

Forældregruppen i Allerslev skolebestyrelse er derfor skeptiske overfor Skoleplan 2010. Vi er indstillede på og positive overfor en ændring af både skolestørrelser og skoledistrikter i Lejre kommune. I den proces er det helt afgørende for os, at forudsætningerne for et sundt undervisnings-, samarbejds- og ledelsesmiljø på Allerslev Skole og på kommunens øvrige skoler kan fastholdes.

Forslaget i den nuværende form lægger op til en kortsigtet strategi, der ikke tager højde for de økonomiske, læringsmæssige eller personalepolitiske konsekvenser. Oplægget er simpelthen ikke gennemarbejdet. Drifts- og anlægskonsekvenserne er ikke ordentligt belyst, hverken på kort eller langt sigt. Men først og fremmest er visionerne for skole¬driften blevet væk.

Desuden er det useriøst, når der politisk lægges op til, at det ufærdige arbejde hastes igennem med henblik på vedtagelse før 1. december 2009 – ikke mindst i et kommunalt valgår, hvor det er en realistisk mulighed, at det udvalg for børn og ungdom, der skal effektuere ændringerne, har en væsentlig anden sammensætning end det nuværende. Det ligner politisk ansvarsforflygtigelse med det formål at lægge de svære og upopulære beslutninger om skolestrukturen ud i skoleledelser og -bestyrelser, hvor de ikke hører hjemme.

Allerslev skolebestyrelse anbefaler, at arbejdet med skoleplan 2010 forlænges, og at fokus drejes fra skoleantal til skoleindhold samtidig med, at der skabes et helt anderledes gennemarbejdet beslutningsgrundlag – også økonomisk.

Publiceret 19 October 2009 09:33