“Det er uholdbart”

Borgmester Milton Graff Pedersen vil ikke træffe forhastede beslutninger under skraldestrejken, men har “bedt forvaltningen om at se på mulighederne for at få normaliseret forholdene”

Hvornår får Hvidovre Kommune nok af de strejkende skraldemænd fra HCS?

Af
ark redhvidovreavis.dk

Det er spørgsmålet efter, at strejken nu er gået ind i sin tredje uge. Herlev Kommune har allerede opsagt samarbejdet med HCS. Og spørgsmålet er nu, hvorvidt vægtskålen også hælder mod en opsigelse af samarbejdet i Hvidovre Kommune. - Vi følger sagen utroligt tæt, men tager én ting af gangen. Jeg opfordrer renovationsmedarbejderne til at gå i arbejde, så vi kan få normaliseret forholdene, siger borgmester Milton Graff Pedersen. I 15 år har HCS haft opgaven med at tømme renovation i Hvidovre. I den periode har man kun haft under én promilles klager på afhentningen af Hvidovres ca. 14.000 dagrenovationsstativer og -beholdere. Men i 2009 har skraldemændene strejket hele fem gange … - I Hvidovre Kommune har vi tillid til, at det arbejdsretslige system vil kunne håndtere konflikten, så vi tager ingen forhastede beslutninger. Borgere og boligselskaber klarer udfordringen med det uafhentede affald godt, men det er klart, at det er en uholdbar situation. Derfor har jeg også bedt forvaltningen se på mulighederne for at få normaliseret situationen … Parterne HCS og skraldemændene mødtes i Arbejdsretten i går kl. 18.00 efter redaktionens deadline. Sagen skulle egentlig været startet ved middagstid, men dommeren bad helt utraditionelt parterne om at gå i dialog, inden retten på ny skulle tage stilling til sagen. Borgere i Hvidovre kan afhente ekstra skraldesække i TeknikButikken på Høvedstensvej 45 mandag-onsdag kl. 9.00-14.30, torsdag kl. 13.00-17.30 og fredag kl. 9.00-13.30.

Publiceret 20 October 2009 09:00