DET GØR IKKE ONDT, siger Wagn Larsen, der blev influenzavaccineret af Gitte Brandt på Avedøre Bibliotek.

DET GØR IKKE ONDT, siger Wagn Larsen, der blev influenzavaccineret af Gitte Brandt på Avedøre Bibliotek.

Ca. 1.700 ældre bliver vaccineret

God søgning til Ældre Rådets vaccination, men personer over 65 år kan også vaccineres gratis hos egen læge

Danske Lægers Vaccinations Service og ÆldreRådet/Det Frivillige Ældrearbejde i Hvidovre regner med at omkring 1.700 ældre over 65 år siger ja tak til den gratis influenzavaccination i dette efterår.

Der har allerede været fem vaccinationsdage forskellige steder i Hvidovre med pænt besøg. Den sidste vaccination i dette regi foregår mandag den 2. november fra kl. 10.00 til 12.00 i Huset på Hvidovrevej 253 B, og først derefter kan man nøjagtigt gøre op, hvor mange der i år har taget imod tilbuddet. Også hos egen læge Men der er utvivlsomt mange flere der tager imod tilbuddet om gratis influenzavaccination. Den kan nemlig også foretages hos de ældres egen læge i hele oktober og november måned, hvor det offentlige betaler. Vaccinationen er altså også her gratis for personer over 65 år, førtidspensionister og mennesker med kroniske sygdomme. - Vi finder det naturligt, at det er personens egen læge, der foretager vaccinationen, oplyser 18 praktiserende læger i Hvidovre, - og opfordrer derfor alle patienter, som er i målgrupperne, til at rette henvendelse med bestilling af tid til vaccinationen. nem

Publiceret 20 October 2009 09:00