Kultur & fritidspolitik 2009 præsenterert af formand for udvalget Allan Fredskov.

Kultur & fritidspolitik 2009 præsenterert af formand for udvalget Allan Fredskov.

Drømme og visioner

Formand Allan Fredskov, Kultur og Fritidsudvalget, fremlagde et enigt politisk oplæg om kultur- og fritidspolitikken i Hvidovre kommune

Ser man lidt historisk på kultur og fritidsliv i Hvidovre kommune, kan man ikke sige andet, end at begge dele har været og stadig er et billede på en aktiv kommune med en masse tilbud for borgerne.

Af
ebohvidovreavis.dk

Kulturen og idrætten har nok ikke altid været ligeværdige partnere, hvor det var lidt finere, når der blev talt kultur, end når pigerne og drengene løb efter en bold på fodboldbanen. - Da jeg trådte til som formand for kultur og fritidsudvalget i januar 2006, var der ikke formuleret en politik for eliten, fortæller socialdemokraten Allan Fredskov, formand for Kultur- og Fritidsudvalget. - Det, syntes jeg, var en mangel, som jeg gerne ville arbejde på at få ændret. Det gik vi så i gang med i udvalget, og det er så resulteret i en pjece, som er et arbejdsredskab, som fortæller noget om de visioner og de drømme, vi har i udvalget. Vi har været en fast gruppe omkring oplægget, og her har Arne Bech, Hvidovrelisten og Kim Østerberg fra liste T været med hele vejen… - Jeg har oplevet, at vi har haft et fantastisk samarbejde, også selvom vi har været uenige undervejs i forløbet. Det kan vel næppe undgås, men vi har så hele tiden formået at finde fælles fodslag, så vi i dag kan stå med et oplæg, som vi alle kan være stolte af, og som borgerne kan bruge til noget. Forvaltningen har selvfølgelig også været en aktiv del for uden den, har alt det praktiske ikke kunnet lade sig gøre… - En af de vigtigste brikker i forløbet har været FIH, der er sammenslutningen af foreninger i Hvidovre. De afviklede en idrætskonference i april 2007, hvor de fremlagde et projekt om eliteidræt, breddeidræt og kommunens faciliteter i Hvidovre. Herefter blev der nedsat et sideløbende udvalg med FIH som aktiv medspiller. Der blev holdt nogle møder, hvor alle skulle høres, og det resulterede i en masse høringssvar, og det hele er så endt med et fælles bud på, hvordan et politisk oplæg kunne formuleres… Om at holde fokus og være tålmodig Erik Petersen, medlem af FIH: - Vi fik hurtigt sat os ned med Allan Fredskov, Arne Bech og Kim Østerberg, og vi bidrog selv med Jan Friis Pedersen fra FC Hvidovre, Ena Christiansen fra Egevoldens Idræts Club, Martin Krogh Jensen fra HIF og mig selv, og så var det stort set bare om at komme i gang… - Vi vidste, hvad vi ville, og hvor fokus lå, og vi fik sat vores aftryk på de ting, man kunne blive politisk enige om. Det var vigtigt, at det blev formuleret, for det forpligter alle. Ting tager som bekendt tid, og politiske beslutninger tager rigtig meget tid. Her har det nok været svært som klubmand, at have den fornødne tålmodighed, men nu står vi med et godt resultat, som vi kan arbejde fremadrettet med… - Der er ikke tvivl om, at både daværende borgmester Britta Christensen og nuværende borgmester Milton Graff Pedersen er kulturmennesker med knap så meget fokus på eliteidrætten, men med de seneste års udvikling står kulturen og idrætten mere som ligeværdige partnere, og det er vi i foreningslivet tilfredse med. Nu skal vi så bare se at få kridtet skoene og komme videre, for det skal ikke stoppe her… - Jeg har fået fuld opbakning i den socialdemokratiske gruppe, selvom det tog lidt tid, fortsætter Allan Fredskov. - Men vigtigheden af, at alle holder sig i gang med forskellige aktiviteter er alle vist enige i, samt at sundhed, kost og motion alle også er vigtige elementer i et godt liv. Både i foreningsregi og som private borgere i Hvidovre Kommune. Det synes jeg så også, kommunen lever op til… Elite 2650 og økonomi - Men alt er jo som oftest forbundet med en økonomisk faktor. Lige i øjeblikket er vi alle spændt hårdt for, og der har været en del nedskæringer overalt i kommunen. Vi er selv blevet beskåret med 100.000,- kr. og de kommunale anlæg er selvfølgelig heller ikke gået ramt forbi. Til gengæld skal man have lov til at drømme, og det er så det, vi har gjort i fællesskab for på sigt at have en model, vi kan bruge… - Men vi er nødt til at samarbejde om de midler, der er, og den proces er lykkedes… - Vi lægger også op til, at erhvervslivet i Hvidovre, skal ind og spille en mere aktiv rolle. Her skal repræsentanter fra både Kultur og fritidsudvalget samt FIH sætte sig sammen og lave en afdeling; Elite 2650, hvor kommunen yder nogle penge, og hvor erhvervslivet så også bidrager. For hver krone kommunen lægger, skal erhvervslivet gerne lægge det samme… - I øjeblikket støtter vi 2-3 klubber økonomisk mere end andre klubber. Men det er ikke en statisk støtte. Her skal de næste klubber i rækken, “boblerne”, bare gøre noget ekstraordinært godt for at komme i betragtning… - Det kunne da også være en spændende model, hvis vore dygtige udøvere kunne bruges i erhvervslivet som en slags ambassadører, når det gjaldt sundheden og motionen på arbejdspladsen… - Jeg ville da også gerne se Hvidovre Kommune som “Årets idrætskommune” indenfor en kortere årrække. Måske når vi det tidligere end 2012, som er målet, og det er også noget, vi arbejder for i udvalget. Vi har meget at byde på og ideer og visioner koster ikke noget. Dem skal man have, før man opnår sine mål. Nu er det bare om at komme i gang…


Der skal stor tålmodighed til, når det politiske skal tages med i ed, mener Erik Petersen fra FIH.

Der skal stor tålmodighed til, når det politiske skal tages med i ed, mener Erik Petersen fra FIH.

Publiceret 20 October 2009 09:00