Pernille Falcon.

Pernille Falcon.

For megen politik i institutionerne

Kontraktstyring fremmer ikke kreativiteten, mener Falcon, Liste T, som har stillet forslag om at gøre ordningen mere fri

“Kontraktstyring skal ikke være et disciplineringsredskab”.

Af
ark redhvidovreavis.dk

Liste T stillede på sidste Skoleudvalgsmøde forslag om, at kontraktstyringen i Hvidovres institutioner i højere grad skal gøres frit. “Kontraktinstitutionerne skal i højere grad have mulighed for at sætte egne udviklingsmål, lød det blandt andet fra Liste T. Og selvom det ikke er kutyme i politiske kredse, fik Liste T opbakning af Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne og Konservative stemte dog imod forslaget, idet man ønsker at beholde den politiske indflydelse på institutionernes mål. Pernille Falcon uddyber forslaget: - Vi ser det som et problem, at kontrakterne i stigende grad bruges som et kontrol- og styringsredskab overfor de enkelte institutioner. Institutionerne og arbejdspladserne i kommunen skal i stedet mødes med tillid, flere frihedsgrader og få frirum til selv at skabe udvikling og sætte deres præg på udviklingen nedefra. Det giver et helt andet engagement og ejerskab, mener Pernille Falcon. Liste T foreslog i foråret, at der blev givet “kontrakt amnesti”, så der ikke udmeldes nye centrale udviklingsmål, men i stedet kommer en tænkepause, hvor hele kontraktstrategien revurderes. - Det fremmer ikke kreativiteten og udviklingen, at pædagogikken centraliseres, mens bogholderiet decentraliseres. Samtidig får institutionerne den løftede pegefinger, når de ikke har haft mulighed for at efterleve kravene, siger Falcon. Pernille Falcons kritik møder dog ikke forståelse hos skoleudvalgsformanden. - Spørgsmålet om kontraktstyring afgøres ikke i skoleudvalget.Det forhindrer selvfølgeligt ikke Pernille Falcon i - ved enhver lejlighed - at fremkomme med sine synspunkter. Når hun, som på det sidste skoleudvalgsmøde, gør det i form af paradeændringsforslag, må vi andre så stemme dem ned.Personligt synes jeg, at kontraktstyringen indenfor skoleudvalgets område fungerer fint med de overordnede politiske mål og de decentrale frihedsgrader, når målene skal nås gennem det daglige arbejde, siger Skoleudvalgsformand Carsten Jelund. På Skoleudvalgsmødet drøftede man også de faglige mål for samtlige af Hvidovres fritidshjem og klubber. Kommunalbestyrelsen har i øvrigt tidligere besluttet, at institutionerne nu kan fastsætte to-årige mål med årlig opfølgning. Hvidovre Kommune indførte i 1999 kontraktstyring som pilotprojekt for en lille del af Hvidovres institutioner. I dag er alle institutioner en del af kontraktstyringen. Det er besluttet, at alle “virksomheder” (institutioner) skal “etablere et forpligtende samarbejde med mindst to andre fritidshjem udenfor eget distrikt. Målet er at dele viden, erfaringer og oplevelser. Derfor skal samarbejdet omfatte både børn og voksne”. Et eksempel er, at Baunevangens Fritidshjem skal dele viden med Alléen. Dette skal primært handle om “udfordringer i forhold for børn i 3. klasse”. Derudover har Baunevangen sat sig to kontraktmål: “Fokus på 3. klassernes overgang til klub” samt “forarbejde til strukturændring”.

Publiceret 20 October 2009 09:00