(Foto: Erling J.)

(Foto: Erling J.)

Frygter kultur og foreninger forsvinder fra randområder

Etnisk marked, kulturhus, svømmehal og flere lokaler til foreninger var nogle af de bud seks lokale politikere kom med, da fremtidens kultur i Roskilde var til debat mandag aften

Af
Anette Gundlach

Flere vælgere gav udtryk for, at de er nervøse for, at kultur og foreninger i fremtiden forsvinder fra randområderne i kommunen for at flytte ind til midtbyen i Roskilde. Det gjorde de, da der var debatmøde med seks af kommunens politikere om Fremtidens kulturpolitik i Roskilde på Gimle mandag aften.
Politikerne i panelet var Joy Mogensen fra Socialdemokratiet, Samira Ahmad fra Det radikale venstre, Carsten Wickmann fra Det Konservative Folkeparti, Birgit Pedersen fra SF, venstremanden Evan Lynnerup og Torben Ankjærgaard fra Enhedslisten.
Alle politikere var enige i, at kultur og foreninger er vigtige i Roskilde og skal prioriteres i den nye valgperiode både i centralt og i yderkanten af kommunen.
Der blev både foreslået kulturhus, ungdomshus, svømmehal, etnisk marked og flere lokaler til foreninger.

Kulturliv dør

Flere vælgere gav udtryk for, at de er bange for, at kulturen bliver samlet i midtbyen, og at det dermed bliver svært at få foreninger, sport og anden kultur til at fungere i de store randområder i Roskilde Kommune.
Steder hvor det også er vigtigt, at der er et kulturliv, da mange ikke vil vælge at tage til Roskilde for at være med i en forening.
En vælger fra Gundsømagle fortalte, at hun havde svært ved at se, at politikerne prioriterede randområderne, da hun flere gange har oplevet, at der var tale om, at biblioteket i området skulle lukkes.
Hun fortalte, at hun også flere gange har oplevet, at hun ikke kunne komme ind i de foreningslokaler, som hendes forening har lånt på en skole, fordi skolen var lukket af.
Flere vælgere opfordrede politikerne til at bruge de tomme rådhuse til foreningslivet.
Joy Mogensen forklarede, at hun synes, det er spændende at samle en del af kulturlivet i centre, så de forskellige foreninger kan nyde gavn af hinanden, samtidig mente hun også, at kulturlivet ude i yderområderne skulle prioriteres.
Både SF og Enhedslisten forklarede, at de er fortalere for, at der skal kultur og foreningsliv ud i randområderne.
Torben Ankjærgaard forklarede:
- Det er vigtigt med billige og decentrale løsninger. Man kan sagtens plotte ind på et kort, hvor der er et særligt behov for at få folk ind i foreningslivet.
Politikerne var enige i, at det er vigtigt, at foreningerne skal have faste lokaler, måske til deling, så de frivillige ikke skal bruge tid på at slæbe en masse ting frem og tilbage.
Carsten Wickmann forklarede, at han godt kan forestille sig et kulturhus på for eksempel Grå Brødre Skole. Samtidig mente han, at foreninger har krav pål egne lokaler.
Også Evan Lynnerup og Samira Ahmad mente, at der skal sørges for kulturliv i randområderne. Sidstnævnte vil også gerne have et ungdomshus til kommunen, da hun mener, der skal gøres mere for de unge, da der mangler tilbud til de 14 til 17-årige.

Publiceret 20 October 2009 11:55