Advokat Steen Rahbek fortæller ved fyraftensforedraget hos Ret&Råd på torvet.

Advokat Steen Rahbek fortæller ved fyraftensforedraget hos Ret&Råd på torvet.

Halvdelen af al arv havner andre steder end afdøde ønskede

Gratis fyraftensforedrag om arv, gave og testamente hos Ret & Råd Advokaterne på Hvidovre Torv

I dagens Danmark er der mange måder at være familie på. Papforældre, bonusbørn, gift eller ikke gift, registreret partnerskab, dine-mine-vores; mulighederne er mange, og det er helt op til den enkelte, hvordan man ønsker at indrette sig.

Den gamle arvelov var fra 1964 og var baseret på den traditionelle kernefamilie, som var det normale den gang. Loven var udmærket - dengang - men den indeholdt en række begrænsninger, som efterhånden viste sig at passe dårligere og dårligere til moderne familier. Det tog lang tid at få gjort noget ved det - regeringens arvelovsudvalg var 6 år om at gøre betænkningen færdig - men resultatet blev, at den nye arvelov trådte i kraft den 1. januar 2008. Reglerne om gaver i og uden for familien og den nye arvelov giver en masse muligheder for at tilrettelægge sin nuværende og fremtidige økonomi. Uanset hvordan ens familie er skruet sammen, er det en god ide at undersøge, om noget kan gøres bedre eller mere optimalt. - Det kan være, at alt er i den skønneste orden, men desværre viser erfaringerne, at det ikke altid er tilfældet, siger advokaterne hos Ret&Råd i Hvidovre, der til daglig har erfaring både med oprettelse af testamenter og ægtepagter, men også med behandling af de mange dødsboer, hvor den afdøde ikke i tide havde fået tænkt over, om noget skulle være anderledes. Det er baggrunden for at Ret&Råd Advokaterne i Hvidovre inviterer til gratis fyraftensforedrag fra kl. 17.00 til 19.00 tre dage i oktober/november, nemlig mandag den 26. okt., mandag den 9. nov. og onsdag den 18. nov., - alle dage i lokalerne på Hvidovre Torv. Tilmelding forud på tlf. 36 35 02 50 eller mail. Mange muligheder - De fleste mennesker bliver overraskede, når de opdager, hvor meget der kan ændres på med et testamente, understreger advokat Steen Rahbek. - Mange kender udgangspunktet - at ens nærmeste arvinger er ens børn - men der er flere muligheder for både at fravælge eller tilgodese fællesbørn, særbørn, velgørende foreninger, ægtefæller, samlevende, forældre og andre. En ting som den nye arvelov ikke har ændret på er, at ugifte samlevende eller kærester stadig ikke har arveret efter hinanden. Det gælder uanset hvor mange år man har været sammen. Samtidig eksisterer begrebet tvangsarv stadigvæk, selvom den er blevet nedsat fra halvdelen til en fjerdedel. Det har stor betydning, hvis man ejer fast ejendom eller andre værdifulde aktiver. Steen Rahbek siger: - Hvis man som ugift par har børn sammen og ikke har oprettet testamente, kan samleveren blive nødt til at skaffe hvad der svarer til 50% af ejendommens værdi i kontanter - og ellers kan det blive nødvendigt at sælge huset. Den situation ønsker de færreste at havne i, og derfor er et testamente en rigtig god investering.

Publiceret 20 October 2009 09:00