Poul Juul Christensen

Poul Juul Christensen

Hjemsendt som 60-årig

En ildsjæl, Poul Juul Christensen, fylder 80 år på fredag

En populær og kendt Hvidovreborger Poul Juul Christensen runder de 80 år på fredag den 23. oktober.

Poul Juul har i sin meget aktive “tredje alder” været særdeles ældrepolitisk aktiv. Ældrerådsformand i en periode, initiativtager til og formand for Det Frivillige Ældrearbejde “Ældre hjælper Ældre”, arrangør af de populære nytårsfester for ældre i Medborgersalen og Café-eftermiddagene på Risbjerggård, og aktiv medlem i “Ældre Sagen”. I det ældrepolitiske arbejdede han målbevidst på at sikre de ældre bedst mulige forhold, og især lå sikring af god pleje og hjælp til de svageste ældre ham på sinde. Poul Juul er født i Skørvinge på Lolland, hvor faderen var bestyrer på elektricitetsværket. Efter endt skolegang blev ban landbrugselev og var et år i Norge på gartnerskole. Men det blev militæret, der blev hans virkefelt. Poul Juul blev indkaldt som soldat ved Falsterske Fodregiment i 1950. Han blev uddannet til sergent i Hæren, hvor han avancerede til den højeste sergentgrad, - chefsergent. Fra 1956 gjorde han tjeneste i Hærkommandoen og blev senere forflyttet til Forsvarskommandoen i Vedbæk, hvor han virkede til sin pensionering som 60-årig i 1989. Sideløbende var han stærkt engageret i organisationsarbejdet ved Centralforeningen for Stampersonel hvor han efter pensioneringen blev ansat som konsulent, indtil han blev rigtig pensionist i 1999. Poul Juul var i en række år formand for Ældrerådet i Hvidovre. På grundlag af en dygtig forgængers arbejde videreudviklede Poul rådets kompetence og samarbejde med Hvidovre Kommune. Det var før Ældrerådet blev en del af ældrelovgivningen, hvorfor samarbejdet skulle udvikles ved forhandling og smidighed. Efter fire år stoppede Poul som formand for Ældrerådet, idet det er hans holdning, at der til stadighed skal nye kræfter til for at fastholde udvikling og forandring. På en gruppe pensionisters årlige egen arrangerede busrejser var han en uundværlig og utrættelig serveringschef og underholder i bussen, altid med en hjælpende hånd, smil og venlighed. I sin tid som formand for Ældrerådet fik han organiseret det frivillige ældrearbejde “Ældre hjælper Ældre”, hvor ældre kunne tilbydes gratis rådgivning og praktisk hjælp eller en uforbindende samtale om netop deres problemer, dette har været til glæde og hjælp for mange ældre igennem årene. På hjemmefronten er Poul gift med sin søde Vibeke. Ægteparrets datter og svigersøn har to børn, der nu er voksne unge mænd på 16 og 19 år, som er blevet/bliver forgudet af morforældrene. De to unge mænd har verdens bedste morforældre, og dermed har alle i familien et godt familieliv. Hans fødselsdag fejres sammen med familie og venner. Et stort tillykke til fødselaren. vj+pn.

Publiceret 20 October 2009 09:00