Susanne Brixum: - Stigningen i ledigheden har været så stor, at et enigt Arbejdsmarkedsudvalg traf beslutning om projektet.

Susanne Brixum: - Stigningen i ledigheden har været så stor, at et enigt Arbejdsmarkedsudvalg traf beslutning om projektet.

Nyt ungeprojekt koster 3,9 mio. kr.

Stigningen i unges ledighed er så stor, at det er nødvendigt med en ekstra indsats - kunne Hvidovre Produktionsskole ikke have varetaget opgaven?

Ledigheden stiger – men mest af alt stiger den blandt unge. Også i Hvidovre…

Af
ark redhvidovreavis.dk

Siden sommeren 2008 har man set en voldsom stigning blandt unge mellem 18 og 29 år: Frem til juni 2009 har stigningen været hele 71 %, og pr. 1. juli 2009 er der 422 ledige i denne aldersgruppe. Heraf er 239 under 25 år. Derfor har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at sætte et nyt projekt i søen, nemlig et ungeprojekt, der skal hjælpe de unge ledige. Ledige, der primært har begrænset arbejdserfaring og som i mange tilfælde ikke har en kompetencegivende uddannelse. Jobcenter Hvidovre skal iværksætte det særlige projekt, der er målrettet de 18-24 årige. Projektet omfatter ikke de unge, der kortvarigt “runder” Jobcentret samt meget syge unge, der har behov for behandling og har udsigt til førtidspension. Men når man laver et nyt projekt, koster det penge. Ligeså i dette tilfælde: 3,9 mio. kr. lyder budgettet på. For de penge får man ifølge Arbejdsmarkedsforvaltningen “et projekt, der giver de unge de rette kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse eller til at opnå varig beskæftigelse”. På Hvidovre Produktionsskole har man nøjagtig samme mål og tager sig af stort set de samme type unge, som det nye ungeprojekt henvender sig til. Hvidovre Avis har derfor kontaktet Hvidovre Produktionsskole for at få svar på, om man her har haft kontakt med Jobcenter Hvidovre for at finde en fælles løsning… - Jobcentret har besøgt os og er blevet vist rundt i en anden forbindelse. Men vi har ikke decideret fået en forespørgsel, om vi kunne gøre en ekstra indsats i forbindelse med den stigende ledighed blandt unge, siger skoleleder Martin Taarup til Hvidovre Avis. Der er umiddelbart tale om den samme type unge i samme aldersgruppe og med de samme udfordringer. Ville det ikke have været oplagt, at Hvidovre Produktionsskole – der i forvejen har lang erfaring med netop disse unge – havde været Jobcentrets samarbejdspartner i et tidsbegrænset nyt projekt? - Vi kan i hvert fald fremvise de gode resultater. 60 % af alle vores elever – vi har 120 gående her hver dag i et halvt år ad gangen – kommer videre i uddannelse. Men som sagt: Vi er ikke blevet spurgt, og jeg kender derfor ikke hele omfanget af projektet. Men vi er meget positivt indstillet overfor initiativet … Ville Hvidovre Kommune kunne spare penge ved at lade produktionsskolen varetage opgaven? - Det er en nærliggende tanke, men det kan man ikke svare på uden at lægge et budget. Det er dyrt at ansætte nye folk, og det er dyrt at lave nye projekter. Det viser erfaringen fra 80’erne, hvor der blev lavet en masse projekter, der kostede en bunke penge, siger Taarup og påpeger, at produktionsskolen ikke ville have haft plads til yderligere 120 unge – som projektet lægger op til – uden at udvide pladsen på Stevnsbovej. “Målgruppen er mere kompleks” Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Brixum, siger forelagt spørgsmålet om, hvorfor produktionsskolen med al sin erfaring ikke er blevet inddraget, at “målgruppen anses for at være bredere og mere kompleks i sin karakteristik end f.eks. produktionsskolens målgruppe er, men der vil uden tvivl være en del unge som befinder sig i netop den gruppe produktionsskolen rummer, og dermed kan optages på skolen”. - Jeg vil gerne understrege, at Arbejdsmarkedsudvalget ikke er i tvivl om, at Hvidovre Produktionsskole yder en fantastisk indsats i arbejdet med de unge, men lovgivningen på området lægger det fulde ansvar for at gennemføre indsatsen over for ungegruppen på jobcentrene. Dette ansvar kan kommunen ikke sidde overhørig, og stigningen har været så stor, at et enigt udvalg traf beslutning om at igangsætte projektet. En beslutning, der samtidig betyder, at øvrige sagsbehandlere kan sætte større fokus på andre målgrupper, siger Susanne Brixum. Hun siger desuden, at “det imidlertid er UU-centret, som har kompetencen til at vurdere, om den enkelte tilhører produktionsskolens målgruppe og søge den unge optaget.” Unge på kontanthjælp – som de unge i Jobcentrets nye projekt skal have udbetalt – får som hjemmeboende 2.867 kr. om måneden. For udeboende lyder kontanthjælpen på 5.940 kr. En 18 årig elev på Produktionsydelse, som er en form for SU og udbetales af staten, får 1.419 kr. om ugen.


Martin Taarup kan vise gode resultater på Produktionsskolen. 60% af hans elever kommer videre i uddannelse. Alligevel skal skolen ikke samarbejde med kommunens nye ledighedsprojekt.

Martin Taarup kan vise gode resultater på Produktionsskolen. 60% af hans elever kommer videre i uddannelse. Alligevel skal skolen ikke samarbejde med kommunens nye ledighedsprojekt.

Publiceret 20 October 2009 09:00