Hvis bådejere ikke skal være medlemmer af f.eks. Suset, vil det få en konsekvens for sejlskoleafdelingen.

Hvis bådejere ikke skal være medlemmer af f.eks. Suset, vil det få en konsekvens for sejlskoleafdelingen.

Sejlklubben Suset frygter medlemsflugt

Risiko for, at kommunen vil fjerne krav om medlemspligt for bådpladsindehavere. Det kan betyde en nedgang på 50 % i medlemstal for Suset

Det har hidtil været et krav, at skal man have en bådplads i Hvidovre Havn, skal man være medlem af enten Sejlklubben Suset eller Hvidovre Jagtforening.

Af
ark

Men det er måske slut nu. På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet, der afholdes i dag tirsdag den 20. oktober, skal udvalget drøfte, hvorvidt det bør være muligt at have en bådplads uden at være medlem af én af foreningerne. Sejlklubben Suset frygter medlemsflugt, hvis Hvidovre Kommune beslutter, at medlemskab ikke er et krav. - Her og nu kunne man i værste tilfælde forestille sig, at op til 50 % valgte at melde sig ud for at spare kontingentet. Det vil betyde et tab på 250.000 kr. årligt, siger formand for Hvidovre Sejlklub Suset, Lasse Petersen. Sagen bunder i, at en borger i december 2008 troppede op på borgmester Milton Graff Pedersens kontor med en artikel fra Børsen i hånden. I artiklen udtaler professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet, Claus Haagen Jensen, at “en kommune ikke lovligt kan medvirke til at presse bådejerne ind i en bestemt organisation - i dette tilfælde en sejlklub. Det har været ulovligt siden 1992, da artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om negativ organisationsfrihed blev inkorporeret i dansk lov”. Senere har Hvidovre Kommune anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om en vurdering af sagen, men har fået dét svar, at det ikke er muligt at komme med en vejledende udtalelse på det foreliggende grundlag. Medlemmernes kontingent i Suset anvendes til klubbens drift, vedligeholdelse af klubhuset, el, vand og varme, men primært til drift af optimist-, junior- og sejlskoleafdelingerne. - En halvering af kontingentet vil naturligvis få en voldsom indflydelse på disse aktiviteter. Det må forudses, at et meget begrænset budget til ungdomsafdelingerne også vil få negativ indflydelse på motivationen hos de mennesker, der udfører et meget stort og ulønnet frivilligt arbejde, mener Lasse Petersen. Formanden stiller også spørgsmålstegn ved, hvad et “ikke-medlem” i givet fald skulle betale, hvis ikke man er medlem af sejlklubben. Som det er nu, betales udover kontingent til klubben en afgift til kommunen, når man har en bådplads. Også hvordan et “ikke-medlem” skal have adgang til faciliteter som vand, el, renovation, ophaling, mastekran og slæbested spørges der til. Hvis det skulle besluttes, at medlemsskab ikke er påkrævet for eftertiden, stiller Suset selv forslag om, at man pålagde “ikke-medlemmer” et årligt administrationsgebyr eller en “pladsleje” på 1.600 kr. pr. halve år, idet han understreger, at den afgift, en bådpladsindehaver pt. betaler til Hvidovre Kommune, ikke er en “pladsleje”, idet der så ville være tillagt moms. Spørgsmålet om, hvorvidt det strider imod menneskerettighederne, at en bådplads forudsætter et klubmedlemskab, har desuden tidligere været diskuteret i pressen. I den forbindelse har Danmarks Idræts-Forbund udtalt, at de finder “påstanden absurd”, og at “hverken en håndboldspiller, der vil have en individuel haltid uden om håndboldklubben, eller en sejler, der vil have en havneplads uden om sejlklubben, vil vinde en sag ved Menneskeretsdomstolen...” Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden på mødet i dag drøfte en 3-årig forlængelse af en ny driftsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Havn, gældende fra 1. januar 2010 - 31. december 2012. Den nuværende aftale udløber ved årsskiftet.

Publiceret 20 October 2009 09:00