SF kandidater til kommunevalget 2009 Niels Ulsing portrÊtbillede juli 2009 Foto Ole Mik

SF kandidater til kommunevalget 2009 Niels Ulsing portrÊtbillede juli 2009 Foto Ole Mik

BEFINDER SIG GODT NOK I EVENTYRLAND

Så fik vi endnu et indlæg fra KØ, som med al tydelighed viser, at Liste T har bevæget sig fra at være en nogenlunde realpolitisk liste, som har deltaget i diverse forlig, til udelukkende at føre markeringspolitik.

Jeg forstår godt desperationen i forhold til at holde på vælgerne. Moderpartiet Enhedslisten fører en elevatortilværelse på begge sider af spærregrænsen, og meningsmålinger omkring kommunalvalget ser heller ikke for gode ud. Jeg skal ikke kommentere hele KØ’s indlæg, der som udgangspunkt er rettet mod borgmesteren, men primært der, hvor SF inddrages, og jeg vil starte med KØ’s bemærkninger om det, at blive sat under administration. Jeg citerer: “Hvidovre Kommune er, efter Liste T’s opfattelse, om ikke på papiret, så i handlingerne, allerede sat under administration. Forskellen er blot, at det er budgetflertallet, der for indenrigsministeren, selv gennemfører nedskæringer” citat slut. Det er for mig helt ufatteligt, at et parti eller liste, som vil tages alvorligt, kan sætte lighedstegn mellem reelt at blive sat under administration, og det politiske flertals forsøg på at sikre en økonomi, der kan holde kommunen kørende, og samtidig bevare et acceptabelt serviceniveau trods besparelser. Jeg tror ikke, at KØ har sat sig nærmere ind i, hvilke konsekvenser det vil få for Hvidovre, hvis ministeriet skal godkende enhver større økonomisk disposition. For ikke at tale om pålagte besparelser, som vil få budgetforliget til at ligne det rene vand i sammenligning. KØ’s bemærkninger er således direkte tåbelige, og en stor hån mod de borgere, som Liste T påberåber sig at forsvare. Liste T har været med i de sidste 3 budgetforlig, hvor der sandelig også var tale om besparelser, blandt andet på daginstitutionsområdet. Hvad er forskellen? Vi manglede endnu flere penge i 2010, end de andre år. Betyder det, at vi så skal smide håndklædet i ringen? Heldigvis er vi mange, der valgte at tage kampen op, for ikke at overlade kommunen til ministeriets embedsmænd, men jo altså ikke Liste T. Det næste KØ kommer ind på, er sandsynligheden for en genåbning af budgettet, og flere besparelser efter valget. Her kaster KØ sig ud i at tolke på de borgerlige partiers bemærkninger om at spare endnu mere for at sikre sig en “buffer”, og når S og SF her var tavse som graven, som KØ så malerisk beskriver det, bliver det, i KØ’s fantasiverden til, at der kommer flere nedskæringer, men at vi ikke vil sige det før valget. Jeg er alvorligt bange for, at det er KØ’s egen luskede tankegang, der her skinner igennem. Jeg gjorde det meget klart i min tale, at der ikke kunne blive tale om yderligere besparelser, hvis SF skulle være med, hvilket jo kan dokumenteres på lydbåndet. KØ mener, at det er en påstand, når SF giver udtryk for, at miljøet og folkeskolerne blev reddet. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at rammen til energibesparende foranstaltninger først var blevet beskåret væsentligt, men kom på igen med det fulde beløb. Det er også en kendsgerning, at der var lagt op til væsentlig større besparelser på skoleområdet, men for Liste T, hvis løsning på den meget vanskelige budgetsituation, var udgiftskrævende forslag og fritsvævende urealistiske bud på en finansiering, kan det nok være svært at forstå. Til sidst leverer KØ et eksempel på Liste T’s vilje til konstruktivt samarbejde ved at henvise til fælles fodslag i TMU i sagen om den nye togbane langs Holbækmotorvejen. En sag, hvor hele Kb har stået sammen fra begyndelsen af, og hvor SF har arbejdet ihærdigt på Christiansborg for at få den bedst mulige løsning for Hvidovre. Med andre ord en sag, som er helt omkostningsfri for Liste T at støtte, og ikke kræver samme politiske mod, som at være med i budgetforliget, hvor det blandt andet har været nødvendigt også at spare på rengøringsområdet. KØ slutter sit indlæg med det, som nok i virkeligheden er værst for Liste T, nemlig forbrødringen mellem S og SF, som han kalder det. KØ’s demagogiske vrøvl om det mere og mere socialdemokratiserede SF, er næsten ikke værd at bruge krudt på. Det kunne jo også være sådan, at Socialdemokraterne på nogle områder har nærmet sig SF. Under alle omstændigheder er der, og vil fortsat være forskel på de to partier, men et positivt samarbejde trods forskelligheder, vil kun være til gavn for Hvidovre. Det kan sikre en god udvikling og fastholdelse af et godt serviceniveau. Det vil et større og stærkere SF være garant for. Niels Ulsing, SF-Hvidovre

Publiceret 20 October 2009 09:00