BESPARELSER HAR KONSEKVENSER

FLEMMING ERNST om konsekvenserne af budget 2010 på skoleområdet:

“Det kunne have været værre”, sagde konen, da huset brændte. “Nu slipper jeg da for at gøre rent”.

Den første del af sætningen vil nogen måske sige om det netop vedtagne budget for 2010 for skolerne. Der var lagt op til større besparelser, end det politiske forlig endte med. Alligevel er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at selvfølgelig har besparelserne konsekvenser for skolerne - eller rettere, for de elever, der går i skolerne. Alle skoler skal spare 0,7 % - på lige fod med alle andre af kommunens institutioner og afdelinger. For f. eks. Langhøjskolen betyder det en besparelse på ca. 250.000 kr. Det kan ikke nøjagtig siges, hvordan skolerne finder disse besparelser. Men et godt bud er, at en del af besparelsen findes ved at skære i de inkluderende støtteforanstaltninger, det vil sige de timer (specialundervisning, støttetimer, 2-lærertimer), som giver bedre mulighed for at inkludere flest mulig elever, så alle elever får den rette undervisning. Der skæres på andre støttefunktioner til de svageste elever. Godset lukkes. Godset er en specialgruppe for primært børnehaveklassebørn. Midlerne til de øvrige af kommunens gruppeordninger beskæres. Og antallet af psykologtimer og talehørelærertimer reduceres, hvor meget vides ikke konkret endnu. Pædagogisk Center, der som en af sine vigtige funktioner har kompetenceudvikling af lærere og børnehaveklasseledere, beskæres med 2 mio. kr. Det betyder dårligere muligheder for kompetenceudvikling. Endelig indføres elektroniske tavler (de såkaldte IWB) i alle klasser. IWB betyder, at man i langt højere grad kan integrere IT i den almindelige undervisning. Det lyder umiddelbart besnærende, men økonomisk er det ikke uproblematisk. Finansieringen af disse tavler tages nemlig af skolernes kontraktsum. Det betyder, at skolerne samlet set i 2010 skal anvende 5,2 mio. kr. af deres midler til at indkøbe disse tavler. Midler der går fra andre af skolernes opgaver, sandsynligvis de samme, som er nævnt i indledningen. Når IWB indføres, er det vigtigt, at alle lærere også uddannes til at anvende dem. Hvis dette ikke sker, er investeringen meningsløs. Det må også forventes, at der er teknisk support til disse tavler. Alt i alt må man sige, at selvfølgelig har det konsekvenser, at man sparer et betydeligt millionbeløb på skolerne. Det må også betyde, at man - beklageligvis - må nedsætte ambitionsniveauet for skolerne i Hvidovre, så der er en realistisk sammenhæng mellem mål og resurser. Til slut kan man sige, at rengøring slipper vi ikke for. Men en anden konsekvens af budgettet for 2010 er, at der bliver gjort 10 % mindre rent på skolerne i fremtiden. Hvilken indvirkning det har på indeklimaet, må fremtiden vise. Flemming Ernst Kredsformand, Hvidovre Lærerforening

Publiceret 20 October 2009 09:00