Energirenovering af skoler er vejen frem

En af mine mærkesager er, at vi skal gennemføre energirigtige renoveringer af kommunens nedslidte folkeskoler.
Vi ved, at andre danske kommuner med stor succes har gjort brug af den såkaldte ESCO-model, hvor de årlige energibesparelser på kort sigt går til at betale for selve renoveringsomkostningerne.
Der er tre gode argumenter for at gå i gang med energirenoveringer hurtigst muligt. For det første vil det medføre nogle nye og lækre omgivelser til de mange elever og lærere i kommunen. De fleste af os ved, hvordan motivationen stiger, når vi føler os godt tilpas.
Så det vil helt sikkert forbedre både arbejdsmiljøet og indlæringsklimaet. For det andet belaster det ikke kommunekassen at renovere efter ESCO-modellen.
Tværtimod kan det på længere sigt medføre en øget indtjening til kommunekassen i form af færre udgifter til energiforbruget. For det tredje vil det medføre et lavere CO2-udslip.
Det er vigtigt i en tid, hvor det handler om at passe på klimaet og miljøet. Jeg håber meget, at der kan skabes bred politisk opbakning i Køge Byråd til denne ide.
Det vil jeg arbejde hårdt for kommer til at ske.

Publiceret 20 October 2009 09:00