Annette Sjøbeck: - På visse områder er vi overadministreret!

Annette Sjøbeck: - På visse områder er vi overadministreret!

HVIDOVRE = EVINDELIGE SPARERUNDER

ANNETTE SJØBECK(V) om kommunens chokunderskud og pludselige hovsa-penge:

Til tider kan man godt tænke, at det er en spøjs kommune, man bor i…

Da vi for 17 år siden flyttede til Hvidovre og vores lille søn startede i vuggestuen Hvidovrevej 65, gik jeg ind i forældrebestyrelsen. Faktisk havde jeg på det tidspunkt forstået, at Hvidovre kommune var en god kommune for børnefamilier. Vi var dårligt blevet valgt, før de første sparekrav indfandt sig ved årets budgetplanlægning. Vi nyvalgte blev fortalt, hvilke konsekvenser, det ville have for vores børn. Og vi gik lidt i panik, akkurat som jeg gennem årerne har læst i Hvidovre Avis i utallige læserbreve, at andre forældre har gjort. Men heldigvis havde vi jo lederen Lone, som havde arbejdet i kommunen i årevis, så hun beroligede os med, at det sjældent blev til noget alt sammen, fordi socialdemokraterne altid meldte hårdt ud, men så senere altid fandt nogle penge et eller andet sted, (har senere erfaret, at det tit var ved at tage flere lån..) – og derved “reddede” kommunens borgere….! Desuden havde hun via sit fantastiske humør en evne til at holde den gode ånd, glæden og engagementet hos personalet højt. Som hun altid sagde: “det koster ikke noget at grine, danse og synge en sang, så derfor kan det heller ikke spares væk……..” Men vi skulle alligevel, sammen med personalet, bruge en masse tid på, at finde de besparelser, der gjorde mindst ondt på rollingernes hverdag. Det meste var spild af tid, for ganske rigtigt blev det ikke så slemt….. Nøjagtig samme procedure har jeg senere oplevet gennem de 8 år, jeg sad i Risbjergskolens forældrebestyrelse. Det blev en vane, om end en meget dårlig en af slagsen, for det dræner både lederne, bestyrelserne og medarbejderne i de forskellige institutioner for energi og engagement. Og jeg har da, ligesom mange af kommunens forældre, oplevet steder, hvor det er endt med, at medarbejdere og ledere ikke har kunnet holde gejsten. I en af mine børns børnehaver var de bogstaveligt talt ikke udendørs en hel vinter, da man ikke mente at have personale dertil…. Og i andre sammenhænge i både børnehaver og skoler bliver nye tiltag mødt med et: “Det kan vi umulig finde midler/tid til, da vi jo skal spare…..” Til forældremøder bliver forældre fortalt, at nu er bl.a. koloniture, 2-lærertimer, specialundervisning o.m.a. fjernet eller skåret kraftigt ned, der bliver proppet flere børn i børnehaverne og vedligeholdelsen af lokaler halter flere steder. Derved opstår der en opfattelse af, at hele børne- og ungeområdet er i miserabel stand – det passer jo heldigvis ikke, takket være alle de ildsjæle, vi har som medarbejdere her i kommunen. Jeg kunne så fantastisk godt tænke mig, at man nogle gange var noget mere konsekvent, så vi kunne komme ud af den “onde” spiral, bl.a. ved at lukke en skole, for vi har jo altså én for meget for tiden. I forhold til andre kommuner har vi også for mange biblioteker, det kunne der kigges på. På visse områder er vi overadministreret i forhold til andre kommuner; der kunne sælges ud af ejendomme, krasses flere penge ind fra skyldnere, (det har andre kommuner held med), sættes loft over, hvem der kan indefryse ejendomsskatten, så Hvidovre kommune ikke finansierer pensionistlivet for folk, der selv har råd. I min barn/ungdom i Jylland var det ikke konstante sparerunder, der var på tapetet, men som i mange andre kommuner var der råd til at bygge nye haller og skoler, vi var på 2 udlandsture i overbygningen, der var kantine på skolen, flere timer, end man skulle have o.s.v. Og sådan er det stadig flere steder. Jeg ved godt, at vi har en anden social sammensætning, men det bliver vi også kompenseret for. Til gengæld har mange af de kommuner ikke så megen gæld som Hvidovre og det kan socialdemokraterne, SF og liste T jo ikke løbe fra, er en af hovedgrundene til de evindelige sparerunder. De kan heller ikke løbe fra, at der har været et rødt flertal i denne kommune i over 80 år og at der IKKE har været en VK-regering i alle disse år….. Det er jo den, der får skylden for kommunens chokunderskud i år og manglende millioner til næste år! - Hvad var så grunden til de manglende millioner i alle de andre år….? Der har jo i de sidste ca. 20 år været både opgangs- og nedgangstider, men resultatet er det samme i Hvidovre: hvert år mangler der “hovsa” nogle penge og nogle år finder man så “hovsa” nogle penge….. Det er da spøjst….. Venstre er gået med i budgetforliget både sidste år og i år, fordi vi meget gerne vil have indflydelse, og fordi vi faktisk får nogle ting igennem. Vi ville dog gerne have en anden budgetproces, så der ikke bliver spildt alle de mandetimer overalt i kommunen på at finde besparelser, der alligevel ikke skal bruges til noget, - i hvert fald ikke denne gang - men de evindelige sparerunder fortsætter jo sikkert også de kommende år…….! Annette Sjøbeck Kandidat for Venstre til kommunalvalget.

Publiceret 20 October 2009 09:00