Omkring ældrerådet i Køge kommune

Da jeg mener at det er på tide at trappe lidt ned og prøve selv at blive en lille smule pensionist vil jeg sige.
En stor tak for tilliden i årene der er gået og et stort håb om at dem der kommer efter vil præge politikerne i kommunen og især give dem oplysning om hvad der rører sig i den daglige hverdag for pensionister i Køge kommune således at de ikke glemmer de ældre
Det er ikke altid borgerne kan forstå den beslutning der bliver taget på Rådhuset, det føltes til tider som om penge kommer før mennesker.
Dem jeg igennem 17 år har kæmpet for er dem der ikke selv har turdet give deres mening til kende, men som har været dem der har kæmpet for de goder som vores Børn og Børnebørn nyder godt af i dag.
Derfor kommende politiker sørg for at der stadigt vil være et Ældreråd i Køge som vil værne om de goder der skal til for at Pensionisterne stadigt kan føle sig trykke i kommunen fremover.
Derfor skal der helst være folk i Ældrerådet som er lokalt repræsenteret således at der altid er en lokal der kan tage vare på de eventuelt opståede problemer i nærområdet.
Jeg siger en stor tak til den fantastiske opbakning jeg har fået gennem årene for mit arbejde i Ældrerådet og håber at disse ord vil hjælpe de nye i fremtiden .
Jeg har prøvet at give Doris Hildebrandt nogle gode råd med på vejen om de ting jeg selv har brændt mest for og Doris har lovet at gå til opgaven til gavn for de ældre, ikke mindst i Herfølge området men selvfølgeligt for hele kommunen da alle skal nyde ens ret.
Med stor tak for den tillid der er vist mig i alle årene anbefaler jeg at man stemmer på Doris Hildebrandt .

Publiceret 20 October 2009 11:15