SF og de konservative klar til dialog på Sct. Jørgensbjerg

I sidste uges udgave af Roskilde Avis erklærer Birgit Pedersen fra SF og medlem af teknik- og miljøudvalget, at hun er klar til dialog med beboerne fra Sankt Hans Gade angående trafiksituationen på Sct. Jørgensbjerg. Samtidig blogger Tom Hjort Andersen fra de konservative og medlem af teknik- og miljøudvalget, at han ønsker at hjælpe borgerne i området med en samlet trafikplan for hele området. Vi takker de to politikere for deres imødekommenhed og invitation til dialog. Det er netop dialogen med politikerne vi har savnet; særligt i beslutningsprocessen omkring lukningen af Brøndgade. Vi ser derfor frem til samarbejdet med jer. Et samarbejde som for os primært bør handle om at sikre skole- og institutionsvejene i området. Som situationen er pt. i Sankt Hans Gade, Clermontgade og de omkringliggende gader, er der tale om alt andet end sikre skole- og institutionsveje for de ca. 250 børn som skal til og fra Sct. Hansgades 5 daginstitutioner, og de ca. 200 skolebørn(1/5 af Absalons skoles elever) som enten bruger vejene som skoleveje eller skal krydse disse. Alle disse børn færdes på særdeles trafikerede veje uden cykelstier og i skarp konkurrence med tung lastbiltrafik, busser og de alt for mange gennemkørende bilister, som bruger området som en smutvej. Vi er overordentligt bekymrede for risikoen for alvorlige ulykker, og ønsker selvfølgelig at kæmpe for, at vores børn kommer sikkert til og fra institution og skole. Vi ser derfor frem til dialogen med SF, de konservative og de øvrige repræsenterede partier i teknik- og miljøudvalget om en trafikal helhedsløsning for Sct. Jørgensbjerg.

Publiceret 20 October 2009 00:00