Forslag til Faxe Kommuneplan 2009

Af
Per Møller

Hvordan vil min kommune komme til at se ud i årene fremover? Vil den by jeg bor i blive udbygget? Vil alle kommunens mange skove og vandløb også være der i fremtiden? Vil der komme flere arbejdspladser tæt på min bopæl?
Spørgsmålene er mange, og nu er der mulighed for at få svar på mange af dem.
Faxe Kommuneplan 2009 fastlægger retningslinjerne for udviklingen af kommunen de næste 12 år. Kommuneplanen tager afsæt i to regionplaner og tre kommuneplaner, så de linjer, der har været lagt tidligere, indgår i den nye plan.
Der er skabt en sammenhængende plan for hele Faxe Kommune, og den udvikling der har været siden de gamle planer blev vedtaget, spiller en væsentlig rolle i den nye kommuneplan.
Der er lagt stor vægt på byrådets visioner og målsætninger. Hertil kommer de ønsker og ideer, der er kommet, som følge af den forudgående høring i offentligheden.
Med kommuneplanen introduceres en ny centerstruktur for Faxe Kommune med Haslev som kommunecenter, og tre udviklingscentre; Faxe, Faxe Ladeplads og Rønnede.
Disse fire byer har de største forudsætninger for udvikling ud fra hver deres styrker. Hertil kommer en mere afdæmpet boligvækst i de tre lokalcentre Karise, Dalby og Terslev.
Det at man nu kun har én plan giver rig mulighed for, at der kan planlægges ud fra et helhedssyn. Nye boliger planlægges i den samme plan som de nødvendige veje og institutioner, og planen tager hensyn til både natur og miljø.
Dermed har byrådet fået rig mulighed for at præge kommunens udvikling, samtidig med at det medfører et stort ansvar for en fornuftig og bæredygtig udvikling.
- Jeg er rigtig glad for vi nu har fået én samlet kommuneplan. Det er nemlig med til at skabe fællesskab i Faxe Kommune, siger Michael Frederiksen, formand for Erhvervs- og Kulturudvalget, og fortsætter:
- Det er et rigtig flot stykke arbejde, og alle borgere har nu mulighed for at kunne forholde sig til den fremtidige udvikling af kommunen. Jeg glæder mig til de mange høringssvar.
Kommuneplanen tages op til revision hvert fjerde år, og der kan udarbejdes tillæg til planen, hvis en given udvikling kræver det.
Efter hvert kommunevalg udarbejder det nye byråd en strategi for kommunens langsigtede udvikling, og beslutter i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.
Kommuneplanen sendes nu i offentlig høring sammen med den miljøvurdering, som er gennemført i forhold til den samlede kommuneplan.
På Faxe kommunes hjemmeside kan man se kommuneplanen og læse netop det afsnit, som har interesse her og nu.

Publiceret 22 October 2009 15:00