(Ill. foto: Colourbox).

(Ill. foto: Colourbox).

Forurening ikke årsag til fiskedød i Køge å

Af
Per Møller

KONKLUSION : Sidst i september 2009 blev observeret omfattende fiskedød i Køge å, på de nedre stykker, hovedsagelig, hvor åen løber gennem byen. De døde fisk var hovedsagelig skaller, en del aborrer samt enkelte store gedder.
Der var en del presse på sagen og mange havde forskellige meninger om årsagen - forurening, iltsvind eller saltvandsindtrængen.
- Det kan nu med næsten 100 % sikkerhed fastslås, at det har været massiv saltvandsindtrængen p.g.a. den kraftige nordenvind, der har presset saltvand ned gennem Øresund og ind i Køge Bugt og Køge å, oplyser Henrik Petersen fra Danmarks Naturfredningsforening i Køge.
Netop i dagene for fiskedøden blev målt højt saltvandsindhold i Køge Bugt og en privat borger, der bor på Blegdammen, måler kontinuerligt åens iltindhold, saltindhold m.m.
- Netop hans målinger viste i dagene, hvor fiskedøden fandt sted et saltindhold på 1,6 % - hvilket er meget højt og langt over tålegrænsen for de fiskearter, der døde. Deres tålegrænse er højest 1,2%, siger Henrik Petersen.
Det er sket tidligere at indtrængende saltvand har forårsaget fiskedød i området og vil ske igen.
- I den forbindelse har kommunens konklusion været korrekt, idet naturafdelingen i Køge kommune undersøgte årsagerne, men afviste forurening som grunden, slutter Henrik Petersen.

Publiceret 22 October 2009 14:15