<I>Når solens stråler rammer ovenlysvinduerne, bidrager de med varmeenergi til boligen</I>

Når solens stråler rammer ovenlysvinduerne, bidrager de med varmeenergi til boligen

Hold på energien

Der er en fin balance mellem, hvornår der er for lidt sollys, og hvornår man føler sig generet af det. Det er derfor en fordel at kontrollere dagslyset for at udnytte det optimalt og få størst glæde af det

Afskærmning af solen har samme formål: dels at forhindre direkte sol, dels at forhindre blænding fra solen, og sidst holde på energien når solen ikke sender sine energirigtige stråler igennem ruden. Energieffektivitet handler om at få mest muligt ud af den energi, der er til rådighed. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at se på huset som en samlet mekanisme, der både bruger og producerer energi. Når solens stråler rammer ovenlysvinduerne, bidrager de med varmeenergi til boligen. Om natten i kolde perioder vil vinduerne omvendt miste energi til omgivelserne. Monteres vinduerne med solafskærmning, undgår man varmetabet om natten, og solen kan opvarme dit rum om dagen og holde på den gratis varme om natten. På den måde sikre man en bedre udnyttelse af den energi, der er til rådighed og forbedre samtidig vinduernes U-værdi.

Et sundere indeklima

At der dagligt sker et større udsving mellem opvarmning og varmetab i boligen er ikke optimalt for husets indeklima. Et sundt indeklima handler om at sikre de bedste livsbetingelser for dem, der benytter boligen. Og begrebet sundhed skal her tages helt bogstaveligt. Undersøgelser har vist, at dagslys spiller en markant rolle i forhold til at sikre boligen nogle rammer, der også tilgodeser beboernes psykiske helbred. Dagslys har således en positiv indvirkning på såvel den generelle sundhedstilstand, som børns indlæringsevne. For at opnå den rigtige styring af dagslyset, er det en god idé at udstyre ovenlysvinderne med præcis den type solafskærmning, der opfylder boligens forskellige lysbehov og sikrer den bedste livskvalitet for beboerne. Vælges en programmerbar løsning, kan afskærmningen ligefrem selv skabe de optimale lysforhold, uden du behøver røre en finger.

<I>Det er smukt, men det er også energi.</I>

Det er smukt, men det er også energi.

Hvilken form for solafskærmning?

Hos os nordpå er der ofte generende sollys og blænding fra vinduerne, der skaber de største problemer, fordi solen står lavt i vinterperioden. Når du vælger solafskærmning, er det dog vigtigt at tænke på, at der stadig skal kunne komme dagslys ind i boligen. Dels på grund af den positive effekt, dagslys har på menneskers velvære og sundhed, men også fordi det vil være spild af energi, hvis du skal tænde lamper indenfor, når der ellers er lys nok udenfor. Du skal også tænke på, hvilke rum der er tale om. Hvis det er et opholdsrum, hvor du opholder dig meget, vil det være rart at kunne se ud ad vinduerne, selvom solen er stærk, og der er solafskærmning.

Indvendig eller udvendig?

Generelt er udvendig solafskærmning er en bedre løsning end den indvendige solafskærmning, når det gælder varme. Det skyldes, at solens varmestråler forhindres i at komme ind i boligen og varme luften op inden døre. Ulempen ved udvendig solafskærmning er, at den er udsat for vejr og vind. Det kan være nødvendigt at rulle markiser eller persienner op på grund af f.eks. for meget blæst. Der findes dog udstyr, der kan regulere afskærmningen automatisk ved hjælp af vind- eller lysfølere. På den måde kan f.eks. markiser rulle op, hvis det begynder at blæse op, og rulle ned igen, når det blæser mindre. Afskærmningen kan også reguleres efter lysforholdene, så den automatisk ruller ned, når solen er skarp. I Danmark har vi dog for det meste vinduer, der åbner udad, hvilket sætter visse begrænsninger for brugen af udvendig solafskærmning. En fordel ved indvendig solafskærmning er, at den er nem og hurtig at betjene, og den fås i mange varianter og farver. Den er også let at montere og udskifte, hvis du vil have variation eller en anden model. Ulempen er, at solens varmestråler når ind gennem ruden. Derved når solen at varme noget af boligen op, inden strålerne reflekteres. Til gengæld er det en fordel på vinterdage, hvor man ønsker at få varmen ind, men ikke vil blændes af solen. Indvendig solafskærmning er at foretrække til mindre vinduer, da der ikke skal så meget til for at skærme af for solen og varmen. På grund af indeklimaet stilles der ofte større krav til rengøring af indvendig solafskærmning end af udvendig. For yderligere informationer besøg www.velux.dk, og få gode god til netop hvilken form for solafskærmning der passer din bolig bedst. Denne artikel er leveret i forbindelse med DI Byggematerialers kampagne "Energitjeck". Faktabokse: Solens bane indvirker på dagslyset i boligen: Solens højde over horisonten flytter sig hele tiden. Med korrekt anvendelse af solafskærmning holder du varmen ude om sommeren og inde i rummet om vinteren. Uden brug af solafskærmning kan rumtemperaturen stige eller falde hurtigt afhængig af vejret udenfor. Hvad kan jeg opnå ved at solafskærme boligen? Forbedring af vinduets isolerings evne Optimering af boligens energieffektivitet Optimal kontrol med indeklima Dæmper støj fra regn og hagl 100 % mørklægning

Publiceret 22 October 2009 03:00