Områdelederne for de 13 nye områder, som Roskildes 54 kommunale daginstitutioner med områdeledelsen er blevet samlet i.

Områdelederne for de 13 nye områder, som Roskildes 54 kommunale daginstitutioner med områdeledelsen er blevet samlet i.

Områdeledelse hæmmer demokratiet

Artiklen er fra Redaktør for en dag og redigeret af SF's Henrik Stougaard: Bestyrelsformænd frygter, at samlingen af institutionerne kan give svære kår for nærdemokratiet. Samtidig er de utilfredse med, at områdeledelsen blev indført for at spare

Af
Thilde Lejre

Forældreindflydelsen kan blive forringet, og det kan blive sværere at få forældre til at gå med i bestyrelserne. I lignende vendinger henvender flere bekymrede daginstitutioner sig til Roskilde Kommune. Årsagen til bekymringen er den nye områdeledelse, som samler kommunens daginstitutioner i 13 områder med mellem tre og seks institutioner i hver. En af de institutioner, der har beskrevet faren ved områdeledelse med lignende ord, er Børnehuset Sankt Jørgensbjerg. Og institutionen står ikke alene med denne opfattelse. Bestyrelsesformanden i Børnehuset Vanddråben er ligeledes bekymret over konsekvenserne af at indføre områdeledelse.
- Der er risiko for, at nærdemokratiet bliver sat over styr, siger Ann Sophie Storm, formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Vanddråben.
- Med områdeledelsen bliver der færre skuldre til at bære et større arbejde. Det betyder, at man skal gå til flere møder, og det kræver mere af bestyrelsesmedlemmerne. Der er en fare for, at man ikke kan få så mange med, når det kræver det ekstra.
Thomas Ravn-Pedersen er bestyrelsesformand for Børnehuset Sankt Jørgensbjerg. Han frygter også, at samlingen af institutionerne vil få betydning for det nære demokrati.
- Det kan betyde, at områdebestyrelserne kommer meget langt væk fra beslutningerne. Demokratiet kommer til at lide under det, siger han.

Handler om penge

Thomas Ravn-Pedersen har ikke udelukkende forbehold over for områdeledelsen, som, han mener, kan være en fordel for at møde de voksende krav til hver enkelt institution på områder som for eksempel sprogpolitik. Men han er utilfreds med måden, områdeledelsen er blevet indført på.
- Jeg har det fint med, at institutionerne samles, men måden, det er sket på, er mindre heldig, siger Thomas Ravn-Pedersen, som fortæller, at blandt andet Kalundborg og Århus Kommune har dårlige erfaringer med områdeledelsen.
- Der er gode ting i det, men der er også risici. Der er ingen steder, hvor det er lykkes at indføre områdeledelse, få noget godt ud af det og samtidig spare. Det virker, som om forvaltningen har fået vredet armen om på ryggen for at skulle spare, fortæller han.
Bestyrelsesformanden understreger, at han ikke er modstander af områdeledelse, men synes, at kommunen burde have gået mere i dialog med institutionernes bestyrelser.
- Når det bliver trukket ned over os, så bliver det negativt, forklarer han.
Og Ann Sophie Storm tilslutter sig denne holdning. Hun mener, at områdeledelse har fået et unødigt dårligt ry fra starten, fordi den nye struktur blev indført for at spare.
- Jeg synes, det er ærgeligt, at det blev indført i forbindelse med et budget. Det har givet det et negativt islæt, at det handlede om penge, siger hun.
Hensigten med at indføre områdeledelse i kommunens daginstitutioner er at styrke ledelsen, den pædagogiske udvikling og øge fokus på børnene.
Begge bestyrelsesformænd håber, at de fine hensigter bliver til virkelighed.


Områdeledelse kort:

Roskilde Byråd besluttede 29. april at samle kommunens daginstitutioner i områder.
1. september blev de 54 kommunale daginstitutioner samlet i 13 områder med 3-6 institutioner i hver.
En områdeleder får det overordnede ansvar for drift og ledelse.
I hvert område vælges en forældrebestyrelse med repræsentanter for hver enkelt institution.
Den daglige ledelse i hver institution varetages af en pædagogisk leder.
Formålet med områdeledelse er at styrke ledelsen, den pædagogiske udvikling og øge fokus på børnene.

Publiceret 22 October 2009 03:00