Helligkorsvej 7 på det gamle Kasserne-område Kildegården i Roskilde vil efter alt at dømme blive ledigt. Borgmesteren ser en mulig fremtid med foreningsliv på stedet. (Foto: Erling J.)

Helligkorsvej 7 på det gamle Kasserne-område Kildegården i Roskilde vil efter alt at dømme blive ledigt. Borgmesteren ser en mulig fremtid med foreningsliv på stedet. (Foto: Erling J.)

Rettens vej for foreningerne

Prisen er et springende punkt, men hvis alt kan falde i hak, giver borgmesteren gerne ejendommen Helligkorsvej 7 til foreningerne

Af
Jeppe Olsen

Rettens vej går ud af Kildegården til et nybygget hovedkvarter et endnu ukendt sted i Roskilde. Hvornår det sker, er endnu uvidst. Men når det sker, er der åbnet op for helt nye muligheder i ejendommen Helligkorsvej 7 i Roskilde på det gamle kaserne-område.
Borgmester Poul Lindor Nielsen har grebet bolden og er parat med en vision. Han ser gerne, at kommunen køber bygningen og gør den til et Foreningernes Hus.
- Ikke et kulturhus med koncert- og teatersale. Det har vi Gimle til. Men et Foreningernes Hus, hvor foreningerne kan have deres egne lokaler og dermed deres egne domæner, forklarer borgmesteren.
Han understreger, at økonomien i det er et springende punkt.
- Prisen skal naturligvis være rimelig. Men forudsat at vi tilbydes en rimelig pris, mener jeg, at vi skal slå til og sikre os brugsretten, uden at lade det afhænge af salg af fast ejendom, som ellers længe har været en forudsætning for tiltag.

Skal bokses på plads

Borgmesteren ser et velfungerende foreningsliv som en vigtig del af demokratiet.
- Danmark er et foreningernes land, og det er tæt forbundet med vores demokrati. Det er et stort arbejde for en kommune at kunne honorere et stort og engageret foreningsliv, som vi har, men alternativet er meget meget værre, mener Poul Lindor Nielsen.
Hvis kommunen en dag midtvejs eller sidst i kommende valgperiode råder over Helligkorsvej 7, skal der laves en lokalplan for området. Først derefter kan diverse foreninger flytte ind.
- Det kan åbne op for den låste situation, bokseklubben desværre er blevet placeret i, siger borgmesteren.
Dermed henviser han til bokseklubbens veldokumenterede behov for mere plads og bedre faciliteter. En situation, der er uløst så længe den nuværende lokalplan gælder på det gamle kasserne-område og gør det meget svært at bygge til.

Mindre begejstring

Publiceret 22 October 2009 11:00