Byrådets flertal svigter breddeidrætten

For ikke så længe siden, fik borgmesteren opbakning fra alle i byrådet til at forhandle Køge som breddeidrætskommune.
Umiddelbart efter ved budgetlægningen for 2010 og overslagsårene, havde tonen pludselig fået en anden lyd!
Demokratilisten stillede to forslag, om henholdsvis 400.000 kr. til Folkeoplysningsudvalget til uddannelse af ledere og instruktører og 1 mio. kr. til et nyt klubhus ved Ravnsborghallen for boldklubben Køge FC.
Forslagene var tænkt finansieret med 1,5 mio. i besparelse ved omlægning/reduktion af de politiske udvalg, der alligevel ikke giver nogen mening. Kun Demokratilisten stemte for forslagene, mens alle andre stemte imod.
De vil åbenbart hellere anvende eksempelvis 13 mio. kr. på at købe en tribune på Herfølge Stadion, som ejes af private investorer, og fastholde udvalgsdiæter og formandshonorarer i egne lommer, end at støtte mere op om breddeidrætten.
Demokratilisten vil efter valget gøre alt hvad der er muligt for, at breddeidrætten og alle andre frivillige foreninger betænkes først og størst.

Publiceret 22 October 2009 11:15