Et kæmpeløft til kulturen

Borgmester Poul Lindor Nielsen har til Roskilde Avis sagt, at han gerne ser, at kommunen køber rettens bygninger ved Kildegården, når de bliver ledige. Borgmesterens melding er noget af det mest positive, vi har hørt i denne valgkamp. Og samtidig mest perspektivrige. I området op til de to retsbygninger ligger Roskilde Kongrescenter, Boldbanerne, klublokaler, Kildegården og Gimle. Med købet af de to retsbygninger, som hver har nogenlunde den samme størrelse som Kildegården, kan der skabes et sammenhængende område, der vil give eminente muligheder for idrætten og for kulturen. Både hver for sig og sammen. Man skal starte i det små og der, hvor behovene presser sig mest på, nemlig behovet for lokaler til foreninger. Men man kan jo også håbe på, at foreningerne med de nye og bedre rammer kan udvikle sig og inspirere hinanden. Mulighederne vil være mangfoldige og store. Vi ved, at der er taget initiativ til etablering af SAC, Senior Aktivitets Center, omfattende ældremotion, foredrag, sang, dans, café m.m. Det vil være oplagt, at dette center etableres her. Men det gælder også de mange andre foreninger, også selv om de har lokaler andetsteds. En ting skal man dog nok gøre sig klart helt fra starten. Kommunen svømmer som bekendt ikke i penge, for at sige det mildt. Der kan derfor ikke blive tale om noget forkromet. Foreningerne må belave sig på selv at påtage sig et ansvar, for der vil næppe stå personale parat til at rydde op og sætte stole på plads! Vi ved ikke, hvornår Retten i Roskilde flytter ud. Men når det sker, skal vi gerne have en færdig plan for, hvilke foreninger, der skal flytte ind, og i hvilke lokaler. Da der også skal være tid til at svinge malerkosten, skal vi med andre ord ikke ret langt ind i næste valgperiode, før arbejdet bør gå i gang.

Publiceret 22 October 2009 17:10