Har Demokratilisten et valgprogram?

Næ, ikke specielt til lejligheden, men til gengæld har vi som det eneste parti i hele sidste valgperioden offentligt dokumenteret vores politik, som man kan genfinde og læse den på hjemmesiden www.demokratilisten.dk under de forskellige menupunkter i arkivet.
I 90 % af de politiske sager har Demokratilisten stemt for, men resten har vi stemt imod, ganske enkelt fordi de ikke harmonerede med vores politik.
Vi har også fremsat egne forslag, der stort set altid er blevet nedstemt ved den endelige behandling. Det morsomme er, at mange af disse her op til valget er taget på programmet af andre partier - det hedder vistnok valgflæsk. Ét eksempel: Vi foreslog flere gange, at der i alle lokalområder skulle fremmes oprettelse af lokalråd, borgerforeninger osv.
Det blev nedstemt af samtlige andre partier - også Socialdemokratiet - som overflødigt, da der allerede var foreninger nok at henvende sig til.
Det var der nogen, der ikke var enige i og de tog sagen i egen hånd ved at oprette en sammenslutning af 5 landsbyer (Ølby, Ølsemagle, Ll. Salby, Højelse og Ll. Skensved), der er truet på deres eksistens af den ensidige kommunale støtte til anlæg af en ny jernbane og kombiterminal samt udvidelse af STC.
Nu har Socialdemokratiet lagt Demokratilistens forslag om lokalråd ind i deres valgprogram. Tak for det.
På Demokratilistens hjemmeside kan du læse, hvornår og hvordan vi har talt borgernes sag, fx om det forkerte i at Køge Kommune solgte Byfællesantennen og kom pengene i kommunekassen, at der ikke blev lyttet til borgernes protest mod lokalplanen for Torvebyen i Køge, om vores støtte til Akutbilen i Borup, de lokale biblioteker, de støjplagede borgere omkring skydebanen i Regnemark, Borup Kulturhus, de ældres ønske om personlig afstemning til ældrerådsvalget, fortsat SFO til 7. klasse, fortsættelse af ungdomsskolerne og underskriftsprotesten mod en overflødig parkeringsplads i Borup.
Demokratilisten har hele tiden stået for den politiske virkelighed tæt på borgernes meninger. Mere har vi ikke behøvet for at være troværdige, både før, under og efter et valg.
Derfor lover vi heller ikke mere end vi med sikkerhed kan holde.

Publiceret 22 October 2009 10:15