Omfartsvej fra Stevns

Vi har i Køge en stor udfordring i, sammen med Stevns kommune at finde en løsning på den voldsomme trafik, der kører gennem Strandvejen og Sdr. Viaduktvej, for at komme til Køge station eller ud til motorvejen.
Socialdemokraterne i Køge er fortsat modstandere af en omfartsvej der har en linjeføring gennem eller rundt om Egøje, Herfølge og Svansbjerg for at lande ude ved Sydmotorvejen. Socialdemokraterne mener derfor, at en omfartsvej skal have en linjeføring syd om Herfølge.
Vi forventer at Folketinget meget snart træffer beslutning om en jernbaneløsning mellem København og Ringsted over Køge. Det vil give Køge og Stevns-området en stor mulighed for at satse meget mere på den kollektive trafik.
Der er ingen tvivl om at vi på, både kort og lang, sigt skal gøre det attraktivt at vælge kollektiv trafik frem for privatbilismen, af hensyn til miljøet.
På den lange bane, skal vi indtænke kollektiv trafik både for pendlere i Køge Kommune og fra Stevns Kommune, når vi forhåbentlig snart skal i gang med at tænke anlæg ved nybygningsløsningen. Socialdemokraterne i Køge mener, at man allerede nu kan arbejde med en aflastning af trafikken.
På kort sigt bør der arbejdes på at indsætte hurtigbusser fra Stevns og Hårlev, der på visse strækninger ind og ud af Køge får særlige busbaner. Her tænker vi blandt andet på strækningen fra Prambroen og ind til Hvide Hus.
Togdriften fra Stevns er ved at blive optimeret, og det er fint. Vi ser også med meget øjne på at Østbanens spor videreføres fra Køge station til den nye ved nybygningsløsningen. Der ligger planer om en station ved Ravnsborg i Køge.
Kunne det tænkes at toget fra Stevns stoppede der, og pendlere kunne hoppe på toget og på under en halv time lande på Københavns Hovedbanegård. Det er nogen af de tanker Socialdemokraterne i Køge gør sig.
Vi vil derfor anbefale at der efter kommunalvalget tages fat på denne sag, og se på de muligheder, hvor der kan være enighed, så vi konstruktivt kan komme videre og få del i Statens penge, når der næste gang skal prioriteres.
Når jyderne kan opnå enighed og få del i Statens midler, så skal det også kunne lade sig gøre her i området.

Publiceret 22 October 2009 09:00