- Vi skal tage de unge alvorligt og inddrage dem i beslutningsprocesserne, siger Steen Ørskov...

- Vi skal tage de unge alvorligt og inddrage dem i beslutningsprocesserne, siger Steen Ørskov...

De unge skal tages med på råd

Konservative vil have oprettet et ungdomsråd

På kommunalbestyrelsesmødet i aften skal politikerne drøfte et forslag fra de konservatives Steen Ørskov Larsen.

Af
oashvidovreavis.dk

I et punkt på dagsordenen foreslås det, at Hvidovre kommune skal tage initiativ til at danne et ungdomsråd for de unge mellem 13-23 år. Ungdomsrådet skal være de unges talerør overfor kommunalbestyrelsen og de kommunale udvalg. - I Hvidovre har vi eksempelvis Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Det Grønne Råd. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor de unge er den eneste gruppe, som vi ikke ønsker at tage med på råd i relevante spørgsmål og sager, som handler om dem, fortæller Steen Ørskov... - Jeg synes også, at det kunne være interessant at høre, hvilke tanker de unge gør sig omkring den fremtidige anvendelse af Risbjerggård. - Det er da i alle tilfælde væsentligt at få belyst, hvilke aktiviteter man ønsker på stedet, inden man bruger millioner af kroner på at renovere stedet. Hvis et flertal eksempelvis synes, at det lejlighedsvis skal anvendes som et mindre spillested, så skal man jo ikke nøjes med at indrette “Gården” med borde og stole til fire-mands-whist... Aktivt råd Steen Ørskov forklarer videre, at han forestiller sig et “aktivt” ungdomsråd: - Jeg håber, at et ungdomsråd har mod og lyst til at påtage sig andre funktioner end lige at være høringsorgan - for det alene kan nok ikke friste de unge til at deltage aktivt. Måske kunne de også tænke sig at tage aktiv del i at løse problemer for unge - det kunne være opgaver vedrørende integration, skolegang, uddannelse, sundhed, uro i bydele, samarbejde omkring SSP-arbejdet og “brugen af det offentlige rum” - eksempelvis etablering af bål- og grillpladser. Hos Konservative forestiller vi os et aktivt råd , som selv vil gøre en indsats for at Hvidovre i højere grad bliver et sted, hvor man gider at opholde sig, når man skal i byen, måske afholde koncerter/fester eller afvikle beach-volley-mesterskaber og hvad de unge nu vil bruge tiden på. - Jeg ved udmærket, at kommunens økonomi ikke aktuelt berettiger til at afsætte et betydeligt beløb til formålet, men rådet kan startes op og støttes kommunalt, hvorfra det skal udvikles yderligere - gerne i samarbejde med lokale sponsorer eller med indtægter fra støttearrangementer. Manglende økonomi må ikke være et argument imod dette forslag. - Nogle steder taler man om at nedsætte valgalderen for unge til 16 år, men med dette forslag sender vi som politikere et ægte signal om, at vi tager de unge alvorligt og ønsker at inddrage dem før beslutninger træffes. Det ville være forfriskende, slutter Steen Ørskov...

Publiceret 26 October 2009 09:00