Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

I Køge har vi en udfordring med mange lange sygedagpengeforløb og mange på langvarig kontanthjælp.
Vi skal på den ene side have afklaret borgeren hurtigst muligt, men med respekt for den enkeltes ressourcer. Vores menneskesyn og etik skal være i højsædet. Der er allerede sat mange gode tiltag i gang. Vi skal fortsat have fokus på området.
Vi skal lægge større vægt på samarbejdet med arbejdspladserne både de kommunale og private for at fastholde medarbejderne i job. Vi skal gøre brug af de støtteforanstaltninger lovgivningen giver mulighed for ift. arbejdsfastholdelse.
Vi skal også satse på forpligtende partnerskabsaftaler i forhold til både offentlige og private arbejdspladser. Vi skal turde investere i den enkelte borger, også selv om det bliver et længerevarende forløb.
Hellere bruge lidt flere ressourcer her og nu, i stedet for at falde for, den hurtige løsning, hvor borgeren raskmeldes og må klare sig selv.
Jeg tror mere på, at en langsigtet og rigtig indsats lønner sig på længere sigt. Vi skal undgå svingdørsborgere, der ryger ind og ud af systemerne.
Vi skal ikke have perspektivløs aktivering. Vi har nu en enestående chance for at få de unge mennesker der i opsvinget ikke fik taget en uddannelse, nu skal tilbydes uddannelse.
Vi skal investere i fremtiden med uddannelse og opkvalificering.

Publiceret 26 October 2009 15:15