Erhvervslivet vil bidrage

De konservatives kandidat erklærer med et snuptag Roskilde for en erhvervsfjendtlig kommune på grund af dækningsafgiften . Denne udtale må dække over stor uvidenhed om erhvervspolitik, for hvis muligheden til at skabe forretning i Roskilde forringes af en skat på 9,3 promille af forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi. Hvis det er det afgørende, så er erhvervspolitik godt nok blevet snævert. Kære erhvervsliv, vi socialdemokrater har højere tanke om jeres evne til at drive forretning, end at 9,3 promille ejendomskat skulle gøre en forskel. Vi forstår, at virksomheder har mere brug for er en by med uddannelse og forskning på international niveau. At det som er vigtigt, er en by, hvor fremtidens virksomheder og arbejdspladser kan skabes i samspil med kommune, forskningsinstitioner og frem for alt Roskildes borgere. Socialdemokraterne ved, at indre detailvirksomheder har brug for et aktivt byliv med aktiviteter, god transport og flotte gågader. Altså en by med muligheder for at drive erhverv, og skabe sig et liv. Socialdemokraterne ved, at detailhandlen vil bidrage med de få promiller for en levende by. Kære Keld, jeg tror ikke Roskilde er så erhvervsfjendsk som du går og tror, men bare satser på et længere perspektiv, end hvad nogle få promiller kan skabe. Tilbage til effektivseringer i kommunene. Keld Holm skriver i sit indlæg, at Socialdemokraterne løber fra vores ansvar, fordi vi ikke vil gennemtvinge besparelser fra byrådsets effektiviseringskatalog. Byrådet har aldrig været forpligtet til at bruge hele kataloget, og Socialdemokraterne har jo derfor heller ikke lovede andet end udarbejdelsen af dette katalog. Hvad derfølger af strukturreformen med dens besparelser, er ikke en blomst som er groet i den socialdemokratiske have, og vi føler os derfor heller ikke forpligtede til at prioritere efter den. Socialdemokraterne ønsker velfærd til alle borgere, og et fokus på muligheder, og ikke besparelser. Vi har ikke et projekt om at mindske den offentlige velfærd. Socialdemokraterne er godt nok gartner i Roskilde, men det gør ikke, at ukrudt skal få lov til at gro. Derfor er velfærden vigtigere end skattelettelser og ligegyldige besparelser. Derfor er bevillinger til handicappede vigtigere end dækningsafgift. Christian Kryger, byrådskanidat for Socialdemokraterne.

Publiceret 26 October 2009 04:00