Roskilde Kommune oversvømmer byer og land

Manglende vedligeholdelse og øget udledning af regnvand fra bl.a Trekroner giver fortsat store oversvømmelser i Store Valby og Maglemosen. På trods af, at Roskilde Kommune igennem mange år har haft kendskab til disse oversvømmelser, har hverken embedsmænd eller politikere vist evne eller vilje til at løse problemerne. Derfor vedtog en kreds af beboerne at stifte Vandløbslav for Maglemose Å (www.vmaa.dk). Det skete i 2008. Det er rystende, det der foregår i kommunen. Der er mange ting at rette op på, men heldigvis er det ikke for sent at tage fat på de mange problemer. Nogle af dem er nævnt i det efterfølgende. Den seneste vedtagelse om anlæg af søen nord for Trekroner er sket med Natur- og Miljøafdelingens medvirken. Selv om rådgiveren, så tydeligt som en rådgiver nu kan gøre det, har fraskrevet sig ansvaret for kommunens beslutning om de udledte vandmængder, anbefaler embedsmændene, at politikerne lader projektet udføre. Ingen tvivl om, at kommunens embedsmænd herved projekterer meget store oversvømmelser i byer og landområder langs Himmelev bæk og Maglemose Å. Det går galt, og når det sker, kan kommunen ikke vende tilbage til rådgiveren. Helt katastrofalt er det i den kommuneplan, der er sendt til vedtagelse. Den mangelfulde screening vedr. Trekroner medfører, at der ikke bliver taget stilling til transport af regnvand i åerne. Selv om regnmængderne er steget voldsomt og allerede har medført store oversvømmelser, mener kommunens miljøfolk, at man bare kan lede vandet ud i åerne, uagtet disse har samme dimension som for 60 år siden. En så hensynsløs handling måtte der gøres noget drastisk ved, og Vandløbslavet for Maglemose Å valgte som følge heraf, at fremsende to konkrete forslag til kommuneplanen. Det ene omfatter anlæg af en regnvandsledning fra Trekroner direkte til Roskilde Fjord. Det andet omfatter udvidelse af Maglemose Å. Kun få vil påstå, at åernes nuværende udseende udgør et miljømæssigt fint billede i det danske landskab. Selv om vi har haft gavn af miljømedarbejdere i ca. 30 år, må vi konstatere, at de i årevis har spildt tusinder af skattekroner på miljøet, eksperimenteret med udsætning af lakseyngel, eksperimenteret med beplantninger, o.m.a. Resultaterne af deres bestræbelser er nogle åer der ligner kloaker, hvor fiskene ikke kan trives på grund af mudder, hvor fuglene ikke kan være på grund af tilgroning, og hvor afledningen af regnvand og drænvand er stærkt forringet. I enhver organisation vil et så dårligt resultat normalt medføre fratagelse af ansvarsområdet. Politikerne bør gribe ind og sørge for en reorganisering og opstramning. Og så skal de sørge for at der kommer fart i udvidelse af åerne. Det kan lige så godt ske nu. Det bliver nemlig nødvendigt. Erik Skriver formand, Vandløbslav for Maglemose Å Moseager 11 Store Valby.

Publiceret 26 October 2009 08:00