Vi er klar til nye virksomheder

Nu har Folketinget gjort klar til den nye jernbane over Køge. Femernbroen er allerede vedtaget. I denne uge gør Byrådet i Køge med vedtagelsen af Kommuneplanen rammer klar til nye virksomheder. Konservative vil arbejde for, at vi hurtigst muligt udnytter disse muligheder ved at sikre køb af og udvikling af de nye erhvervs- områder langs syd- og vestmotorvejene, så nye virksomheder – herunder gerne DSV – flytter til området. Vi vil også arbejde for at få en motorvejsforbindelse mellem de to afkørsler 34 på henholdsvis syd- og vest motorvejen, så vi letter Lellinge for tung trafik og i stedet får etableret en udviklingstrekant, som bevarer dynamikken i området mange år frem. Sammen med nye motorvejsramper mod øst ved Yderholm og ramper i begge retninger ved Egedesvej sikrer vi en afvikling af de kommende års stigning i den tunge trafik på bedste vis.

Publiceret 26 October 2009 14:15