Fedtemøg driver ind på stranden afhængig af vindretningen, her ved det sydøstlige hjørne af Brøndby Strand.

Fedtemøg driver ind på stranden afhængig af vindretningen, her ved det sydøstlige hjørne af Brøndby Strand.

“Fedtemøg” river i næsen

Lugten har heldigvis en naturlig forklaring

Beboere, strandvandrere og forbipasserende har for tiden en stram lugt i næsen, når de er i nærheden af Køge Bugt Strand.

Af
oashvidovreavis.dk

Årsagen til den skrappe lugt er ikke lugt fra Spildevandscentret, men fedtemøg i strandkanten og på havet, der typisk for årstidens blæst og storme driver ind på strandkanten hvor det ligger og rådner. På Spildevandscenter Avedøre kendes problemet alt for godt. - Vi bor tæt på hav og mennesker og har desværre modtaget en del lugtklager, men lugten er ikke fra Spildevandscentret, siger Finn Gerdes, næstformand i Spildevandscentrets bestyrelse: - Forklaringen er anderledes og faktisk helt naturlig. Fedtemøg - eller alger - der netop nu driver ind og lægger sig i strandkanten lugter og det er ikke en rar lugt. Det har mange oplevet den sidste måned, afhængigt af hvilken retning vinden har blæst. Lugtgenerne er heldigvis kortvarige og typiske for årstiden. Vi glæder os over at vi har en strand tæt på, der giver gode rekreative oplevelser for borgere der nyder at gå ture langs stranden, vinterbadere og andre aktive på vandet... Franz Hansen, bestyrelsesformand på Spildevandscentret supplerer. - Fra vores daglige gang på Spildevandscentret kender vi naturligvis “lugten i bageriet”. Spildevand fra 250.000 borgere i de 10 ejerkommuner er ikke lugtfri, men vi lægger stor vægt på, at der ikke kommer lugtgener fra renseanlægget på Avedøre Holme...


Bestyrelsesformanden i Spildevandscentret

Bestyrelsesformanden i Spildevandscentret

Publiceret 27 October 2009 09:00