<B><I>Admiralens vise vækker altid stort bifald, især når den tidligere søofficer og menighedsrådsformand Flemming Cramer-Larsen giver den fuld udblæsning. Han er også formand for Ældre Rådet i Hvidovre.</I></B>

Admiralens vise vækker altid stort bifald, især når den tidligere søofficer og menighedsrådsformand Flemming Cramer-Larsen giver den fuld udblæsning. Han er også formand for Ældre Rådet i Hvidovre.

Cramer-Larsen for fuld udblæsning

Et festlig kavalkade levendegør minderne over Hverdagskirkens virke

Risbjerg Kirke har fungeret siden 1. november 1959. Først og fremmest med de kirkelige handlinger, men for øvrigt også med kulturelle arrangementer som Nøddebo Præstegaard, hvor “børn og voksne i kærlig krans rundt omkring træet vandrer”. Mange vil også huske, da vor borgmester Milton Graff Pedersen og Arne Bech var indbudt til et kommunalpolitisk indslag.

Forleden var det Hverdagskirken, der stod for et højtideligt og festligt arrangement med underholdning og spisning. Omkring 10 af deltagerne havde været med i de 50 år, så det blev en stærk markering af, at den levende kirke stadig er virksom. Blandt andet Elena og Poul Vandel : - Vi har været med i “Unge Hjem” siden 1955, siger Poul, som henviste til programpunkter som “Vi tror på fremskridtet” med pastor O. Bartholdy. Og Elena supplerer sin mand: - Der er sket en rivende udvikling fra starten. I “Unge Hjem” var der op til 60 deltagere, hvor vi hørte gode foredrag og underholdning. Af den grund fik vi fat i en mængde unge. Da de fleste mødre var hjemmegående, oprettede Risbjerg Kirke en mødreklub for dem, mens vi passede børnene, så de kunne høre foredraget i ro og mag. Menighedsrådsformand Børge Grøn-Iversen har også fulgt kirkens udvikling i de 50 år, idet han flyttede til Hvidovre i 1954: - Jeg var med til at gå rundt for at samle ind til opførelsen af Risbjerg Kirke. Der er sket rigtig mange ting, siden starten. Når vi ser kirkens aktiviteter i dag, må vi glæde os over den store fremgang. Det kristne budskab er det samme, men vi bruger andre hjælpemidler for at få folk i tale. Vi satser på at gøre mere for de unge. Børnefamilier skal være med til at bringe kirken videre. Vi har ansat en sognemedhjælper til at tage sig af børn og unge. Vi har også en konsulent til at være kirke-skole-tjeneste, så vi har mange initiativer, som nok skal bære frugt. - Der sker noget søndag den 1. november! - Ja, da er det den egentlige jubilæumsdag med gudstjeneste og efterfølgende fest i kirkens lokaler. Forud er der så en række jubilæumsarrangementer, som beskrevet i Hvidovre Avis. Vores biskop vil også være til stede. ekb

Publiceret 27 October 2009 09:00