Hvidovre Kommuns rolle i bl.a. badmintonklubbens HBC’s økonomi har ofte været et debatemne.

Hvidovre Kommuns rolle i bl.a. badmintonklubbens HBC’s økonomi har ofte været et debatemne.

Har idrætten trange kår i Hvidovre?

Foreningslivet og politikerne mødes i duel om idrættens muligheder og udvikling i fremtiden - mød frem og giv politikerne det gule eller røde kort

FIH har inviteret en række af kommunens spidskandidater til stormøde som optakt til kommunevalget den 17. november. Valgmødet finder sted tirsdag den 3. november kl. 19.00 i Frihedens Idrætscenter.

Af
oashvidovreavis.dk

Har idrætten i Hvidovre trange kår, når vi ser på idrætsanlæg, omklædningsrum, haller og baner? Hvad med den brede del af idrætten? Hvilke muligheder byder Hvidovre sin idrætselite? Og hvordan ser vilkårene ud for de mange frivillige ledere, der lægger et fantastisk stykke - gratis - arbejde til gavn for børn, unge og ligeledes den ældre del af Hvidovres borgere? - FIH stiller disse spørgsmål for at få synliggjort nogle af de projekter, som er nødvendige for, at idrætten kan deltage i opgaverne omkring integration af unge, udvikling og fastholdelse af unge i idrætten, og ligeledes for at sikre stærke tilbud og udviklingsmuligheder for de, der er ældre end 25 år, fortæller formand Ena Christiansen fra FIHs bestyrelse. - Vi ønsker at være med til at give livskvalitet gennem idrætten og dermed sikre, at alle - også den noget ældre årgang - stadig har livskvalitet, livsmod og rørighed. På denne måde kan idrætten skabe en ældrekultur, der får mulighed for at spare på udgifterne i ældresektoren, til gavn for et sundere Hvidovre. FIH vil ligeledes synliggøre muligheden for miljøbevidsthed. Foreningsledere skal tænke grønt og miljøvenligt, når de køber ind og udvikler deres idrætsprojekter... Gule og røde kort Og hvad med den nye fritidspolitik - er det andet end ord? Hvordan får vi gang i handlinger med en rimelig tidshorisont - for i politik er der ofte langt fra politik til handlinger? - Sådan er det jo med demokrati, for alle vil gerne have et fingeraftryk, fortsætter Ena Christiansen. - Men hvis Hvidovre vil være årets idrætskommune i 2012, så er vi allerede nu bagud på point. Det kræver hårdt arbejde, engagement og vilje fra alle parter, at få dette projekt kørt igennem. FIH ønsker ligeledes, at idrættens foreningsliv får et større samarbejde med skolerne. Det er faktisk de samme børn og unge, vi beskæftiger os med. Alt i alt kan idrætten være omdrejningspunkt for meget nytænkning, koordinering, samarbejde og udvikling. Vi står klar - men gør politikerne også det i den nye kommunalbestyrelse fra den 1. januar? Idrætten og idrættens foreningsledere kan være med til både at rekruttere og fastholde borgerne i foreningslivet - og det endda til gavn for kommunens økonomi. Foreningslederne er en vigtig del af foreningslivet, uden dem og deres engagement, ville en idrætspolitik være nytteløs. På valgmødet er alle meget velkomne, vi håber især at se rigtig mange fra foreningerne og der vil være mulighed for at uddele både gule og røde kort til politikkerne... Borgmester Milton Graff Pedersen (A) vil sammen med en deltager fra hvert af de øvrige partier i deltage i panelet, hvor de hver får fire minutters indlæg. Også FIH’s formand Ena Christiansen i panelet. - Vi har ligeledes ønsket at få sat fokus på de unges holdninger til idrætten i Hvidovre. Så derfor vil repræsentanter fra denne gruppe ligeledes komme med input på mødet. slutter Ena Christiansen...

Publiceret 27 October 2009 09:00