Anders Wolf Andersen.

Anders Wolf Andersen.

Jernbanen kan flyttes

Den nye jernbane gennem Hvidovre vil stå klar omkring år 2018

Trafikministeren oplyser i et svar til SF, at det vil koste 40 mio. kr. at flytte jernbanen til det ubenyttede spor af motorvejen.

Af
oashvidovreavis.dk

Jernbanen gennem Hvidovre efter den såkaldte nybygningsmodel bliver en realitet. Danskerne kan se frem til en ny jernbane fra København via Køge til Ringsted - en nybygning, der vil løbe op i 10 milliarder kroner. Og Hvidovres borgere kan se frem til at få endnu en toglinie direkte igennem kommunen. Den billigere løsning med at udbygge den eksisterende linje fra København over Høje Taastrup ser dermed ud til at være forkastet. Forligspartierne bag den grønne transportpolitik fra januar 2009 blev i sidste uge enige om en ny aftale om massive investeringer i den danske jernbane. I trafikaftalen hedder det bl.a.: “Parterne er enige om, at banen føres i tunnel under Vigerslev Allé frem til stibroen ved Ulstrupvej. Herfra og frem til Avedøre Havnevej ligger banen nedgravet og i trug med deraf begrænsede støjgener.” - Det er det, vi nu må arbejde ud fra, siger Anders Wolf Andersen (F) til Hvidovre Avis. - Vi har været i jævnlig kontakt med SFs trafikordfører for at sikre Hvidovre de bedst mulige vilkår. SF i Hvidovre har været en væsentlig spiller i at sikre en tunnel ved Kulbanevej til 350 mio. kr. på den københavnske side af kommunegrænsen. Jernbanen kommer også delvist til at forløbe i en tunnel her i Hvidovre. Vores mål er nu at få en tunnel gennem hele strækningen i Hvidovre, så borgerne skærmes for støj og andre gener samt at få jernbanen flyttet ned på den ubenyttede del af motorvejen... - Men det bliver svært, erkender Anders Wolf... Anders Wolf har i et svar fra trafikministeren på et spørgsmål, som er stillet gennem SF’s trafikordfører, fået oplyst at det vil koste 40 mio. kr. ekstra at etablere jernbanen i det ubenyttede spor af motorvejen. -Det mener vi er billigt for den store fordel det vil give borgerne og på sigt åbner det for, at vi lettere kan få overdækket både motorvejen og jernbanen, hvilket vil give markante forbedringer i støjgener for Hvidovres borgere, så vi slipper for motorvejskrateret , der lige nu løber gennem kommunen... Overdækning af motorvej og jernbane skønnes af Trafikstyrelsen i seneste miljøredegørelse at koste 450 mio. kr., - Så vi tvivler på, at det er realistisk at få det med i denne omgang af trafikforhandlinger, men det er dog stadig et mål vi bør sigte efter... I første omgang arbejdes der altså på at få flyttet jernbanen ned på motorvejen og at få det sidste stykke af jernbanen ved Allingvej gennem Hvidovre overdækket i en tunnel. Anders Wolf opfordrer de andre partier i Hvidovre til også at tage sagen op med deres trafikordførere.

Publiceret 27 October 2009 09:00