Bestyrelsesformand Franz Hansen i den nye

Bestyrelsesformand Franz Hansen i den nye "ristebygning".

Klimaet udfordrer Spildevandscentret

Større kapacitet betyder, at renseanlægget fra 2011 kan modtage og pumpe mere end 100 husstandes årlige vandforbrug gennem renseanlægget på én time, i alt 20.000 m3.

Af
oashvidovreavis.dk

Udvidelsen af pumpekraften, forbedret rensning og etablering af nye hav-ledninger, er led i en større kapacitetsplan som er vedtaget af kommunerne og Spildevandscentret efter de voldsomme regnhændelser, der fyldte kloakkerne i 2007. Klimaudfordringerne har sat CO2 problematikken på dagsorden verden over - også på Spildevandscentret, der løbende arbejder på at reducere selskabets CO2 udledninger. Men konsekvenserne af klimaforandringerne stiller kontante krav til at tilpasse afløbssystemer og renseanlæg for at kunne håndtere vandmasserne, når himlens sluser åbner sig. - Klimaudfordringerne for Spildevandscentret og kommunerne er meget håndgribelige når vi oplever, at intens regn sætter kloakker og renseanlæg under pres, siger bestyrelsesformand Franz Hansen. - I første fase har vi prioriteret at kunne pumpe vandet væk fra kommunernes oplande hurtigt og effektivt. Derfor sætter vi udbygningen af Spildevandscentrets indløbspumpestation og riste i gang nu. Det er et byggeprojekt, der kræver stor omtanke og planlægning, for anlægsarbejdet skal gennemføres samtidig med at anlægget modtager op imod 60.000 m3 vand om dagen... Langsigtet proces Samtidigt med byggearbejdets start, har Spildevandcentrets bestyrelse vedtaget, at starte projektering af større pumpekraft til at pumpe vandet ud i Køge Bugt gennem en ny en kilometer lang havledning. Også dette forventes klar til brug ved udgangen af 2011. De samlede omkostninger til hele projektet er ca. 200 mio. kr. - Udbygningen vil medvirke til et bedre vandmiljø og badevandskvalitet, fortsætter Franz Hansen. - På renseanlægget kan vi frasortere langt mere ristegods som eksempelvis vatpinde i de nye fin-riste og der vil være kapacitet og kraft til at pumpe det rensede spildevand ud i Køge Bugt gennem den nye havledning - selv under voldsomme regnhændelser... Kapacitetsplanen der involverer Spildevandscentret og interessentkommunerne har til formål, at opnå forbedringer af kapaciteten i det samlede afløbssystem der har en længde på ca. 2.300 km. Det samlede kapacitetsprojekt forventes at løbe til og med 2015.

Publiceret 27 October 2009 09:00