- Vi frygter, at man i mange offentlige institutioner - af misforstået hensyn til borgere med indvandrerbaggrund - bevidst fravælger at servere svinekød, siger Mikkel Dencker...

- Vi frygter, at man i mange offentlige institutioner - af misforstået hensyn til borgere med indvandrerbaggrund - bevidst fravælger at servere svinekød, siger Mikkel Dencker...

- Kommunen skal servere svinekød...

Dansk Folkeparti stiller i aften forslag om, at der indføres en minimumskvote for kommunal servering af svinekød!

I aften er der møde i kommunalbestyrelsen. Her skal der blandt andet tages stilling til et forslag fra DF, der stiller følgende forslag:

Af
oashvidovreavis.dk

“Der indføres en kvote for, hvor stor en andel svinekød som minimum skal indgå med i menuen ved måltider hvor kød naturligt indgår, i institutioner, ældreboliger o.lign., hvor kommunen serverer for borgere. Kvoten for svinekød skal udgøre 20 % og skal realiseres således at i madtilbud, hvor der kun tilbydes én menu ad gangen, f.eks. at der serveres et dagligt frokostmåltid, skal svinekød indgå i menuen mindst 20 % af dagene. Består serveringen af en buffet, smørrebrød eller sandwich, skal svinekød ligeledes indgå med en minimumsandel på 20 % af den tilbudte kost. Der skal fortsat tages fornødent hensyn til borgere der af helbredsårsager skal have særlig kost”. Dansk madkultur Redaktionen har bedt Mikkel Dencker (O) begrunde hvorfor Dansk Folkeparti finder det nødvendigt at indføre en minimumskvote for svinekød, når kommunen serverer for borgerne: - Vi foreslår, at kvoten skal være på 20 %, men er villig til at diskutere en højere andel, hvis kommunalbestyrelsen måtte ønske dette, indleder Dencker. - Baggrunden er, at Danmark gennem de seneste årtier har oplevet en stor indvandring fra lande, hvor svinekød er bandlyst som en del af kosten. Mange af disse indvandrere har efter deres indvandring til Danmark valgt at holde fast ved forkastelsen af svinekød som levnedsmiddel. Svinekød indgår med en væsentlig andel i dansk madkultur. Dansk Folkeparti ønsker at dette kulturtræk fastholdes, men vi frygter at man i mange offentlige institutioner - af misforstået hensyn til borgere med indvandrerbaggrund - bevidst fravælger at servere svinekød. Dansk Folkeparti ønsker at holde dansk kultur - herunder madkultur - i hævd. Vi foreslår derfor at der indføres en minimumskvote for svinekød, således at det er hævet over enhver tvivl og diskussion, at der som noget naturligt serveres svinekød i alle Hvidovre Kommunes institutioner...

Publiceret 27 October 2009 09:00