Stenen og Krogen måske udflytterinstitution

Der er for mange børn i Hvidovre Nord og Midt i forhold til antallet af institutioner. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor igen drøfte, hvad der kan gøres for at løse problemet

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis, er det svært at finde plads til Hvidovres børnehavebørn i institutioner særlig i den nordlige og midterste del af Hvidovre.

Af
key redhvidovreavis.dk

For at løse problemet, har Social- og Sundhedsforvaltningen derfor udarbejdet et forslag, om at børn fra de to institutioner Stenen og Krogen i et tre-årigt udflytterprojekt, skal køres til institutionen Viben i Avedøre. Projektet er på dagsordenen, når Social- og Sundhedsudvalget holder møde på tirsdag. Den lokale udflyttermodel indebærer, at der skal indkøbes en pavillon, der kan opstilles på Vibens grund samt en minibus, der kan køre ca. 25 børn frem og tilbage mellem de tre involverede institutioner. Udflytterprojektet vurderes at ville koste i alt 2,2 mio. kr. Forældre bekymrede Ifølge dagsordenen til udvalgsmødet, har forslaget vakt bekymring hos særlig forældrene til børnene i Stenen og Krogen. Forældrene frygter bl.a. at søskende vil blive adskilt med udflytterordningen. Forvaltningen understreger imidlertid, at det netop skal være de involverede institutioner, der afgør hvilke børn, der skal være udflytterbørn.- Man kan f.eks. forestille sig, at institutionen i Avedøre bliver indrettet med værksteder. Det vil måske primært være de store børnehavebørn, der sendes af sted. Under alle omstændigheder må det forventes, at det er hele børnegrupper – altså grupper hvor børn og voksne kender hinanden – der køres af sted sammen, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Hvis udflyttermodellen ikke realiseres, mener forvaltningen, at det f.eks. kan være nødvendigt at ændre på visitationsregler, så f.eks. børnehavebørn ikke længere har bopælsgaranti i forhold til en børnehaveplads. Et andet alternativ, der er udarbejdet af forældrene i Stenen og Krogen, går på, at de to institutioner udbygges.

Publiceret 27 October 2009 09:00