Til kamp mod støjen

Hvidovre har kortlagt støjen - nu skal den bekæmpes

- Men i første omgang skal mulighederne drøftes politisk..

Af
oashvidovreavis.dk

Hvidovre Kommune har i årene 2007 og 2008 gennemført en kortlægning af ekstern støj, således som det er krævet i en bekendtgørelse fra Miljøministeriet. Støjbekendtgørelsen kræver endvidere, at støjkortlægningen følges op af en støjhandlingsplan, der skal omfatte en periode på fem år. Teknisk Forvaltning har med hjælp af det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S udarbejdet forslag til en støjhandlingsplan. Såfremt kommunalbestyrelsen kan godkende forslaget, skal det i offentlig høring i otte uger fra den 4. november 2009 til den 30. december 2009. Først derefter kan en endelig støjhandlingsplan vedtages af kommunalbestyrelsen på et af de første møder i 2010. Teknik- og Miljøudvalget havde sagen på sin dagsorden i sidste uge, hvor man besluttede at give mulighed for, at give tid til en yderligere politisk drøftelse. Højere støjvold Forslaget til støjhandlingsplan indeholder - kort fortalt - følgende indsatsområder: Det er planlagt at forhøje støjvolden i Mågeparken nord for Amagermotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej. Hvidovre Kommune vil udlægge støjsvage asfaltbelægninger på de mest trafikerede veje som en integreret del af vejvedligeholdelsen. Kystagerparken udpeges som stilleområde . Endvidere etableres der en pulje til facadeisoleringer . En sådan pulje er mest tiltænkt beboere ved Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej, hvor der ikke er udsigt til andre tiltag til støjbekæmpelse inden for en overskuelig årrække. Stilleområde Men hvad betyder det, at Kystagerparken skal være et “stilleområde”? Stilleområde er et ganske nyt begreb. Fra den 1. januar 2007 har det været muligt for kommunerne at udpege offentligt tilgængelige stilleområder. Det er frivilligt for kommunerne at oprette stilleområder. I praksis er der tale om to typer stilleområder, afhængig af om de er placeret i byer eller det åbne land. Et stilleområde i det åbne land skal helst være så uforstyrret, at det er muligt at høre fuglefløjt og vindens raslen i bladene. Stilleområder i byen kan eksempelvis være en park, have, kirkegård eller lignende. Der er naturligvis forskel på, hvilken stilhed man kan opleve i de to typer områder, men de giver begge mulighed for en pause fra den larm, vi i øvrigt oplever i vores liv. Det betyder dog ikke, at man selv skal være stille i et stilleområde - det er både tilladt at snakke, råbe og lege. Men stilleområdet skal ikke være belastet af den støj, et moderne menneske møder i mange af hverdagens gøremål - eksempelvis trafikstøj eller støj fra virksomheder. Moderne mennesker ønsker i stigende grad at kunne færdes i fredelige omgivelser, hvor kun naturens egne lyde kan høres. Men efterhånden er det kun ganske få steder her i Hvidovre, hvor man kan opleve “stilhed”. Stilleområder skal ifølge loven optages i kommuneplanen. Der er tale om en lovbunden plan, der skal skattefinansieres. Omfanget bestemmes af ambitionsniveauet og eventuelle andre kilder til finansiering, eksempelvis puljer eller partnerskaber. Der er i Hvidovre endnu ikke afsat midler på investeringsoversigten til denne temaplan.

Publiceret 27 October 2009 09:00