Mette Dencker.

Mette Dencker.

- BØRNENE BLIVER KVALT I BUDGETFORLIGET...

“Det kan jeg ikke, det gør simpelthen for ondt på mig”, var min første kommentar, da Mikkel Dencker efter første budgetmøde chokeret præsenterede hvad Socialdemokraterne og SF foreslog af besparelser på børnene. Og jo, jeg kunne virkelig mærke hvor ondt det gjorde på mig, at tænke på hvad man kan finde på at byde små uskyldige mennesker, der sætter deres lid til de voksne.

Hvordan giver vi børn med særlige behov en ekstra tryghed og støtte? Og hvordan giver vi vores skolebørn de bedste forudsætninger for at lære i trygge rammer, og for at ruste dem fagligt til at starte en god ungdomsuddannelse? Forligspartierne har besvaret det første spørgsmål ved at sige : Det gør vi ved at lukke Godset, en lille tryg institution for børn med særlige behov. Vi taler her om de børn, for hvem det tager lang tid at danne relationer og skabe tillid til voksne mennesker. Som endelig har fået det helt rigtige tilbud i en lille institution med de samme voksne, der er dygtige til at se det enkelte barns behov. “De børn kan vi bare placere i nogle af de andre støttetilbud vi har rundt omkring i kommunen”, var svaret. Ja, det kan vi godt, men ikke uden at det giver dem ar på sjælen, og sparker dem langt tilbage i deres proces. Nu havde de lige skabt tillid til de voksne og havde en tryg base i Godset. Og det er som sagt ikke børn der har det nemt ved at omstille sig. Forligspartierne har også et svar til det andet spørgsmål : Det gør vi ved at sløjfe en del af dansktimerne på 4.-6. klassetrin. Her i Hvidovre ligger vi ikke ret højt fagligt i forhold til landsgennemsnittet. På et tidspunkt vedtog vi i skoleudvalget visioner for skoleområdet, og en af dem var, at vi fagligt skulle ligge i den øverste tredjedel af landsgennemsnittet. Jeg syntes det var langt mere realistisk at prøve at få os op over den nederste tredjedel. Men med det budgetforlig kan vi glemme begge dele. For dansk er et vigtigt fag, det er udgangspunktet for de fleste andre fag, specielt sprogfagene. Skær ned på det, og ikke alene vil eleven forringe sine danskkundskaber, men også sine sprogkundskaber i f.eks. engelsk. Ved sidste skoleudvalgsmøde skulle vi godkende en partneraftale mellem os og Integrationsministeriet, med en masse lyserøde tiltag for at fremme integrationen. Men indvandrerbørnene bliver især ramt hårdt når vi skærer på dansktimerne. Med den ene hånd pudser vi glorien, så alle kan se vi vil gøre alt for at integrere dem. Med den anden hånd slagter vi deres muligheder for at få nogle gode solide danskkundskaber. Det er den faglige del, men prøv at tænk på hvordan det påvirker barnets psyke og selvtillid, når det oplever nederlag ved ikke at kunne begå sig fagligt. Mine bekymringer går på børnene, og det gør ondt på mig at se alt dette nu bliver en realitet. Den gode gamle digter Peter Faber beskriver det så smukt i en af hans mest kendte sange: “Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet”. Med venlig hilsen Mette Dencker Dansk Folkeparti

Publiceret 27 October 2009 09:00