BIOMASSE OG SOLCELLER

Avedøreværkets chef BENT O. PETRI med svar:

I sidste uge foreslog Skjold H. Elken at der anvendes solceller på Avedøreværket (AVV) i stedet for kulfyring, og han mente ikke, at biomasse var en god løsning.

Som stedets chef finder jeg behov for at komme med nogle faktiske oplysninger, som beskriver realiteter og muligheder for dette forslag. AVV’s blok 2 har siden 2001 anvendt biomasse som brændsel, hvor typerne er halm og træpiller, der ikke kan kaldes fødevare. DONG Energy og dermed også AVV har aldrig og vil aldrig anvende fødevare som korn, majs eller sukker til fremstilling af energi. Af samme grund er vi også i gang med at bygge et 2. generations bioetanolanlæg ved Asnæsværket ved Kalundborg, og her skal der bruges halm som råvare. De anvendte biomassemængder på AVV har været stigende gennem årene, så vi i dag anvender ca. 400.000 tons. Denne mængde har vi planer om at øge, så derfor er vi i gang med at opføre verdens største træpillesilo, som skal kunne rumme 70.000 tons. Angående solceller så er det ikke så enkelt, som det lyder, da solceller kræver meget stor plads og fortsat er ekstremt dyrt. Hvis vi skulle erstatte AVV’s blok 1 på 250 MW med et solcelleanlæg, der skulle fremstille den samme el-mængde, som blok 1 har produceret de sidste mange år, så vil det kræve et areal på 12.500.000 m2, til sammenligning er AVV’s samlede areal på 48.200 m2, så et solcelleanlæg vil kræve 250 gange AVV’s areal. Et sådant anlæg vil koste over 67 mia. kr.(milliarder kroner), og dertil kommer, at solceller kun producere el i dagslys, og teknologien til at gemme så store el-mængder er endnu ikke tilgængelig. En sådan investering vil der kun være elforbrugerne til at betale. Da AVV også producerer fjernvarme til bl. a VEKS og solceller ikke producere varme, så skal der også opsættes et solfangeranlæg, der vil kræve et ekstra areal på 1.200.000 m2 eller 25 gange AVV’s areal samt en yderligere investering på 650.000 mio.kr. Jeg vil lade Hvidovre Avis’ læsere selv vurdere, hvilke muligheder de vil foretrække. Med venlig hilsen Bent O. Petri Kraftværkschef DONG Energy Avedøreværket Hammerholmen 50

Publiceret 27 October 2009 09:00